Voor wie wordt CKV gegeven?

CKV wordt aan alle leerjaren in het voortgezet onderwijs gegeven. CKV is verplicht voor verschillende leerjaren en niveaus. De verplichting geldt voor het praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en gymnasium. Wel is het zo in de verschillende niveaus en leerjaren hier op een andere manier vorm aan wordt gegeven.

In het voortgezet onderwijs is CKV onderverdeeld in drie pijlers: CKV in de onderbouw, CKV in het vmbo (bovenbouw), CKV/het nieuwe CKV in havo en VWO (bovenbouw).

Wat betekent CKV?

De afkorting CKV betekent Culturele en Kunstzinnige Vorming. Het is het schoolvak op de middelbare school waar leerlingen onderwezen worden in kunst en cultuur. 

Alle leerwegen op de middelbare school zijn verplicht om dit schoolvak te volgen. Tot schooljaar 2017 / 2018 legden leerlingen die de beroeps- of kadergerichte leerweg volgden, hier geen examen in af, ook al konden ze wel kunstzinnige vakken volgen. Sinds 2018/2019 moeten ook zij examen afleggen in het leergebied Kunst en Cultuur. Daarmee moeten nu alle leerlingen op het vmbo, de havo en het vwo examen afleggen in CKV.

Vanuit het ministerie van Onderwijs en Cultuur is via het CJP geld beschikbaar gesteld om professionals van buiten school in te schakelen. Zij kunnen worden ingezet om CKV activiteiten op school te organiseren en op deze manier het kunstdossier van leerlingen vorm te geven.

Wat zijn interessante CKV activiteiten?

Naast je eigen ckv lessen wil je soms ook graag andere ckv activiteiten op school organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan een museum, een buitenlandse reis of workshops door externe professional zijn. We lichten graag de mogelijkheden toe voor het organiseren van ckv workshops door externe professionals.

Kleinkunstig werkt samen met meer dan 250 professionele workshopdocenten, met allemaal hun eigen expertise. Op deze manier kunnen wij een gevarieerd aanbod aan ckv workshops en activiteiten op school organiseren. Wij hebben grofweg vier verschillende type projecten: WorkshopsCultuurdagVoorstellingen en Dagprojecten

Welke kunstdisciplines horen bij het vak CKV?

Binnen het vak CKV wordt er gewerkt met de verschillende kunstdisciplines. Vaak wordt er op scholen muziek, drama en beelden vorming gegeven.  Kleinkunstig biedt CKV activiteiten en workshops op school aan in de volgende kunstdisciplines: Beeldende kunstDansDigitale MediaMuziekTheaterCircus en Literatuur.

Regelmatig maken we crossovers in deze disciplines, of worden er uitstapjes naar andere ‘onderwerpen’ gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de workshop Hololens in de discipline digitale media, waarin leerlingen hun eigen holografische kunstwerk maken.  Of kijk bij de beeldende workshop anti-face, waar ook privacy aan bod komt.

Hoe kunnen leerlingen een kunstdossier voor CKV bijhouden?

Een van de kerndoelen van CKV is om een kunstdossier bij te houden. Wellicht wil je dit jaar je leerlingen inspireren om dit op een andere manier te doen. De grote vraag is vaak wat die andere ideeën kunnen zijn en hoe leerlingen hier creatief mee aan de slag kunnen.
Kleinkunstig wil je leerlingen graag inspireren door het geven van leuke ckv activiteiten op school. Tijdens deze activiteiten worden leerlingen uitgedaagd om een dossier buiten de gebaande paden te maken, of er net wat extra elementen aan een mooi papieren dossier toe te voegen.

We brengen leerlingen graag nieuwe technieken bij die ze kunnen gebruiken bij het maken van een kunstdossier, of inspireren ze graag met leuke extra’s. Denk bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten: Workshop BloggenWorkshop VloggenWorkshop HandletteringWorkshop Filmtechnieken, Workshop AnimatieProjectdag Magazine Maken

CKV voor de onderbouw

CKV is in de onderbouw op het voortgezet onderwijs verplicht. Voor het VMBO is dit leerjaar 1 en 2. Voor havo en vwo is dit leerjaar 1,2 en 3. Leerlingen verdiepen en verbreden zich tijdens dit leergebied in kunstzinnige en culturele uitingen.

Het LKCA geeft hierbij aan dat scholen hier op hun eigen manier invulling aan mogen geven. Zolang dit maar gebeurt in een samenhangend leergebied, in afzonderlijke vakken, als onderdeel van projecten en/of in een mengvorm hiervan

Er zijn door de jaren heen verschillende uitgangspunten voor CKV in de onderbouw geschreven Het LKCA heeft bijvoorbeeld tien jaar geleden een aantal kenconcepten ontwikkeld. Deze zijn niet bindend. Het zijn mooie ideeën voor CKV lessen.

Hoe ziet het “nieuwe CKV” eruit?

Sinds schooljaar 2018/2019 is het examenprogramma ‘het nieuwe CKV’ ingegaan. Dit is het examenprogramma voor havo/vwo leerlingen. Het doel van dit vak is ‘kunst actief mee te maken’.

Het nieuwe CKV bestaat uit vier samenhangende domeinen. Dit worden ook wel de vier V’s genoemd: Verkennen, Verbreden, Verdiepen en Verbinden. Naast de vier domeinen (de vier V’s) zijn er ook dimensies bij het nieuwe CKV toegevoegd als nieuw element.

Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen, waarvoor leerlingen een cijfer krijgen. Havo-leerlingen moeten 120 uur aan het vak ckv besteden, vwo-leerlingen 160 uur. 

CKV voor vmbo, leuke CKV activiteiten

Sinds schooljaar 2018/2019 is het examenprogramma ‘kunstvakken inclusief ckv’ in werking gegaan. Dit betekent dat alle bovenbouwleerlingen het schoolexamen moeten afleggen. Leerlingen die theoretisch of gemengd theoretisch doen kunnen daarnaast ook nog examen doen in een van de kunstvakken.

Het examenprogramma bestaat uit de volgende vier onderdelen: Oriëntatie op leren en werken, Basisvaardigheden, Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping én Reflectie en kunstdossier.

Kleinkunstig kan een mooie invulling geven aan punt 3: culturele en kunstzinnige vorming en verdieping. Met de organisatie van ckv activiteiten kunnen leerlingen kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Ze kunnen zelf leren hoe ze op een bijzondere manier een kunstdossier kunnen aanleggen.

Inspiratie voor interessante CKV opdrachten

Ben je op zoek naar interessante ckv opdrachten? Op zoek naar een leuke verandering binnen het jaarprogramma? Of heb je een tekort aan ckv docenten door bijvoorbeeld ziekte? Om welke reden dan ook, Kleinkunstig kan je helpen bij het organiseren van leuke, leerzame ckv activiteiten op school. We hebben ook bij veel van onze lessen gratis voorbereidend lesmateriaal. Dit kan ook een mooi uitgangspunt zijn van je CKV lessen.

CKV Workshop school onderwijs 2

Dimensies van het nieuwe CKV voor havo en vwo

Sinds schooljaar 2018/2019 is het ‘nieuwe ckv’ in werking gesteld. Dit is het nieuwe examenprogramma voor havo/vwo. Het doel van dit vak is ‘kunst actief meemaken’.

Dit examenprogramma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder 11 dimensies. Dit zijn: Feit & fictie, Schoonheid & lelijkheid, Autonoom & toegepast, Ambachtelijk & industrieel, Amusement & engagement, Digitaal & analoog,  Individueel & coöperatief, Traditie & Innovatie, Herkenning & vervreemding, Monodisciplinair, multidisciplinair & interdisciplinair, Lokaal & globaal.

Hoe geef je invulling aan deze dimensies? Hoe kan je de domeinen (vier V’s), de disciplines en dimensies goed integreren in een lesprogramma? Kleinkunstig kan je hierbij helpen door het organiseren van ckv workshops bij jullie op school.

Welke disciplines zijn er voor het nieuwe CKV benoemd?

Het examenprogramma van het nieuwe CKV bestaat uit de volgende kunstdisciplines: Architectuur, Beeldende kunst, Dans, Design, Film, Fotografie & nieuwe media, Muziek en Theater.

Een leuke invulling is om meerdere disciplines te combineren is een gave CKV-dag op school. Een project wat zich hier bij uitstek voor leent is het project ‘t podium op! 

Hoe kan je het Cultureel Zelfportret maken met leerlingen?

Een vaak terugkerende opdracht binnen CKV is het maken van een Cultureel zelfportret. Bij dit zelfportret draait het om dat de leerling laat zien wat hij al van kunst en cultuur weet en wat hij daarvan vindt. Cultuur is hierbinnen een breed begrip. Het gaat om de kleding die je draagt, evenals de wijk waarin je woont en wat je in je vrije tijd doet.

Hoe maak je nu een cultureel zelfportret extra interessant voor leerlingen? Kleinkunstig heeft een aantal workshops geselecteerd die de leerlingen op een andere manier uitdaagt om een creatief cultureel zelfportret te maken.

CKV Workshop school onderwijs

Met wie kan ik samenwerken voor CKV?

Voor het samenstellen van het ckv programma met ckv activiteiten kan je met meerdere organisaties samenwerken.

 • Je kan lesmateriaal aanschaffen, zodat je een mooi CKV programma klaar hebt liggen. Denk bijvoorbeeld aan Kunst uit het Vuistje. Je kan ook het gratis lesmateriaal van Kleinkunstig gebruiken.
 • Een museumbezoek staat vaak ook op het lijstje van school. Ook het onderzoeken en bezichtigen van cultureel erfgoed locaties zijn mooie uitstapjes.
 • Als je leerlingen kennis wil laten maken met materialen die je zelf niet in huis hebt, kan het interessant zijn om organisaties als Kleinkunstig in te schakelen. Zij hebben vaak een mooi aanbod aan workshops op maat voor school met materialen die je zelf niet tot je beschikking hebt voor een ckv opdracht. 
 • Voor het organiseren van een Cultuurdag of een CKV dag kan het fijn zijn om ook externen in te schakelen zoals Kleinkunstig.

De CKV-dag

Kleinkunstig organiseert jaarlijks meer dan 700 workshopdagen rondom kunst en cultuur op scholen in heel Nederland. De activiteiten op school worden veelal gekoppeld aan invulling geven aan de CKV-lessen. Er ontstaat in samenwerking met Kleinkunstig zo een mooie CKV-dag op school waarin leerlingen kennis kunnen maken met diverse nieuwe vaardigheden rondom kunst, cultuur, techniek en wetenschap. Naast dat ze zich deze vaardigheden eigen maken, zetten ze deze vaardigheden direct in, om tot een gaaf eindproduct te komen. Zo’n eindproduct varieert van een interactieve wearable, robotische origamisculptuur, choreografie, film, vlog, muziekstuk, etsstuk of nog tientallen andere mogelijke kunstvormen. Met 7 verschillende kunstdisciplines (theater, dans, muziek, digitale media, beeldend, circus, literatuur) en meer dan 65 verschillende workshops kan er een mooie Cultuurdag worden gerealiseerd om de leerlingen actief kunst te laten ervaren op school.

Kerndoelen, CA en DISCAP; invulling via workshops

Het lijkt alsof we nog maar net bekomen zijn van de feestdagen, maar dan is het einde van het schooljaar al in zicht. Moet jij nog voldoen aan de vereisten van CKV? Maak een keuze uit onze workshops en voorstellingen. Voor kerndoel 48, kerndoel 51 en voor de CA en DISCAP hebben we aparte informatieve pagina’s gemaakt. Hierop staan een aantal suggesties voor hoe je aan deze vereisten kan voldoen.

 • Direct contact

 • Waarom Kleinkunstig

  •   We werken op locatie in heel NL
  •   Voor één klas of hele school
  •   14 jaar ervaring in het VO
  •   Vernieuwend aanbod
  •   Kennismaken? Wij komen bij u langs!
  Meer informatie »
 • Klantbeoordelingen

  Kleinkunstig verzorgt worskhops, voorstellingen, cultuurdagen en projecten door heel Nederland. Onze workshops worden gemiddeld beoordeeld met een 8,3.