Show menu

CKV-activiteiten voor de onderbouw

CKV in de onderbouw – enthousiasmeren en kennismaken

Kleinkunstig geeft je graag een aantal suggesties voor de invulling van het CKV programma voor de onderbouw. Sommige scholen noemen het ook wel CKV junior. Centraal staat dat het gaat om “snoepen uit een grote koektrommel”: ontdekken, proeven en diversiteit. Leerlingen maken kennis en nemen deel aan allerlei vormen van kunst. Ze bezoeken een theater en reflecteren hierop, ze gaan naar het museum en maken zelf een ets of gaan een eigen nummer schrijven op basis van hun favoriete artiest.

Wat staat centraal bij CKV workshops voor de onderbouw?

In de onderbouw gaat het bij CKV om enthousiasmeren en kennismaken. Er wordt voortgebouwd op wat de leerlingen bij kunstzinnige oriëntatie op de basisschool hebben geleerd. Kleinkunstig geeft dit vorm door breed in te zetten en veel diversiteit aan te bieden. CKV-onderbouw-workshops

Cultuurdag op school

Veel scholen organiseren samen met ons een Cultuurdag. Een Cultuurdag sluit goed aan bij het idee om de onderbouw leerlingen kennis te laten maken met allerlei soorten vormen van kunst. Vaak organiseren scholen met ons een Cultuurdag waarop de leerlingen 3 verschillende workshops van 75 minuten volgen. In de bovenbouw laten ze de leerlingen vervolgens kiezen voor één masterclass waarin ze zich toeleggen op één discipline; ze gaan de diepte in. Belangrijk bij onze cultuurdagen is dat de leerlingen zelf de workshops kunnen kiezen. Dit regelt Kleinkunstig door middel van een gratis online inschrijving, waardoor jullie je hier verder geen zorgen over hoeven maken.

Is een Cultuurdag altijd met Online Inschrijving? Of kan ik de leerlingen ook zelf indelen?

De online inschrijving een gratis service vanuit ons bij de organisatie van een Cultuurdag, maar mocht jij liever de verdeling van klassen en workshops zelf maken, dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk. Wij adviseren je graag in welke workshops het beste passen bij welke klassen!CKV-onderbouw-workshops-2

Zijn er ook workshops of dagprojecten die multidisciplinair zijn?

Ja! Kleinkunstig biedt ook workshops en dagprojecten aan de multidisciplinair zijn. Bijvoorbeeld het dagproject Live Magazine maken, hierbij wordt er gefotografeerd, geschreven en getekend. Of de workshop animatie waarbij naast digitale vaardigheden ook het ontwikkelen van een verhaal belicht wordt. CKV-onderbouw-workshops-1

Je eigen CKV-tijdschrift van de onderbouw

Leerlingen leren in de workshop Live Magazine hoe ze zelf een tijdschrift maken. Met hun klas kiezen ze een thema of onderwerp waarover het tijdschrift gaat. Kortom, met elkaar vormen ze de redactie en schrijven ze artikelen, maken ze foto’s, houden interviews en tekenen cartoons. Aan het einde van de workshop voegen we alles samen en maken we het op. Het eindproduct is een eigen CKV-magazine die de leerlingen uit de onderbouw 100% zelf hebben gemaakt. Tijdens dit project ontdekken de onderbouw leerlingen hoe ze op een andere manier verslag kunnen leggen van hun CKV activiteiten. Omdat het een multidisciplinair dagproject is, past dit perfect bij de ambitie om de leerlingen zich te laten oriënteren op wat kunst allemaal te bieden heeft.