Show menu

CKV-activiteiten voor de onderbouw

CKV in de onderbouw

Kleinkunstig geeft je graag een aantal suggesties voor de invulling van het CKV programma voor de onderbouw. Sommige scholen noemen het ook wel CKV junior. Centraal staat dat het gaat om “snoepen uit een grote koektrommel”. Leerlingen maken kennis en nemen deel aan allerlei vormen van kunst. Ze bezoeken een theater en reflecteren hierop, ze gaan naar het museum en maken zelf een Ets of gaan een eigen nummer schrijven op basis van hun favoriete artiest.

Enthousiasmeren en kennismaken

In de onderbouw gaat het bij CKV om enthousiasmeren en kennismaken. Er wordt voortgebouwd op wat de leerlingen bij kunstzinnige oriëntatie op de basisschool hebben geleerd. Daarnaast worden ze voorbereid op CKV in de bovenbouw. Hierbij wordt vakoverstijgend werken niet geschuwd. Er wordt bijvoorbeeld samenwerking gezocht met de bestaande kunstvakken. Daar gaan ze dieper in op het leren van elementaire vaardigheden per discipline. Hieronder staan een aantal workshops of activiteiten voor school die mooi aansluiten bij CKV in de onderbouw.

Cultuurdag op school

Veel scholen organiseren samen met ons een Cultuurdag. Ze laten leerlingen uit de onderbouw bijvoorbeeld in leerjaar 1 en 2 kennismaken met allerlei verschillende disciplines. Verspreid over twee jaar maken de leerlingen via workshops kennis met verschillende kunstvormen en ondernemen ze activiteiten. Vaak organiseren scholen met ons een Cultuurdag waarop de leerlingen 3 verschillende workshops van 75 minuten volgen. In de bovenbouw laten ze de leerlingen vervolgens kiezen voor één masterclass waarin ze zich toeleggen op één discipline; ze gaan de diepte in.

Project Live Magazine; je eigen CKV-tijdschrift

Leerlingen leren in de workshop Live Magazine hoe ze zelf een glossy maken. Met hun klas kiezen ze een thema of ander onderwerp waarover het tijdschrift gaat. Kortom, met elkaar vormen ze de redactie en schrijven ze artikelen, maken ze foto’s, houden interviews en tekenen cartoons. Op het einde van de workshop voegen we alles samen en maken we het op. Het eindproduct is een eigen CKV-magazine van de leerlingen uit de onderbouw 100% zelf hebben gemaakt. Tijdens dit project ontdekken leerlingen hoe ze op een andere manier verslag kunnen leggen van hun CKV activiteiten.

CKV onderbouw live magazine

Workshops rondom Digitale Media voor CKV in de onderbouw

In de workshops Vloggen en Filmtechniek leren de leerlingen hoe ze met digitale middelen een verslag maken. Vloggen gaat om je eigen verhaal. Een vlog is een toegankelijke film waarin jij als persoon, en dus jouw mening en beleving, centraal staat. Tijdens de workshop Filmtechniek gaat het om de basis van filmen. Hoe gebruik je je camera en hoe kan je optimaal gebruik maken van beeld en kaders om je boodschap over te brengen? Vaak zetten we deze workshop in om leerlingen op een andere manier naar film te laten kijken. Onderbouw leerlingen hebben vaak al een duidelijk beeld van wat een goede film is en op deze manier leren ze tijdens CKV buiten bestaande kaders te denken.