Show menu

Dimensies van het nieuwe CKV

Dimensies CKV innovatie Hololens

Bij het nieuwe CKV examenprogramma is uitgegaan van discipline overstijgende dimensies om handvatten te bieden waarmee leerlingen kunst in al haar vormen gaan ontdekken. Kleinkunstig heeft een mooi aanbod dat zich perfect leent voor ckv activiteiten, die invulling kunnen geven bij de behandeling van de dimensies. Hieronder vind je enkele voorbeelden van workshops die hier goed bij aansluiten.

Drie voorbeelden van dimensies voor CKV

Digitaal/Analoog

We leven in een wereld waarbij we steeds meer digitaal actief zijn. En dit geldt ook bij het maken van kunst, dit gebeurt tegenwoordig ook steeds meer digitaal. Maar wat vinden we van kunst die ‘digitaal’ gemaakt is? Vinden we dat anders dan analoge kunst? Dit kan voor ckv zomaar eens een onderzoeksvraag zijn binnen de dimensie digitaal/analoog. Een mooie manier om dat te onderzoeken is rondom de kunstdiscipline muziek. Wij hebben de volgende ckv workshops geselecteerd:

Tijdens de workshop Beatmaking gaan de leerlingen op een Ipad aan de slag om een eigen track te maken. Door middel van een muziek-app leren ze hoe ze op gemakkelijke wijze een beat, baslijn en melodielijn kunnen componeren. Daar tegenover staat de muziekworkshop Slagwerk waar ze met fysieke instrumenten ritmes gaan maken.

Ambachtelijk/Industrieel

Om voor ckv de dimensie “ambachtelijk” te onderzoeken, is het een mooie aanvulling om met leerlingen aan de slag te gaan met ambachtelijke kunstvormen. Binnen de kunstdiscipline beeldend, zijn bijvoorbeeld de volgende workshops geschikt:

Zowel Etsen als Zeefdrukken zijn een ambachtelijke druktechnieken. Voor beide workshops hebben we voorbereidend lesmateriaal ontwikkeld, waarin leerlingen worden uitgedaagd om de techniek(en) te onderzoeken. Met dit voorbereidend lesmateriaal kan je voorafgaand aan de workshops alvast opdrachten doen. Hiermee wordt de workshop ook meer in het curriculum ingebed.

CKV culturele activiteit dimensies school 25

Traditie/Innovatie

Hier draait het om vernieuwingen rondom kunst. Onderzoeksvragen die bij deze ckv dimensie gesteld kunnen worden zijn: Hoe ontstaan deze vernieuwing en hoe kan je deze innovatieve kunstvormen plaatsen in de ontwikkeling van kunst? Een voorbeeld hoe je met een workshops van Kleinkunstig aan de slag kan:

Je ziet op festivals steeds meer interactieve kunstinstallaties. Dit zijn vaak kunstwerken waar een interactie met bijvoorbeeld je beweging of stem is. Het kunstwerk verandert door jouw toedoen. Om deze kunstvormen beter te plaatsen hebben we de workshop Interactieve Installatie ontwikkeld. Leerlingen gaan in deze workshop aan de slag met het creëren van interactieve visuals.