Voor het nieuwe ckv is de ‘projectdag het podium op’ ook een zeer geschikte manier om de leerlingen kennis te laten maken met diverse kunstdisciplines. Tijdens deze projectdag gaan de leerlingen in een dag een eigen interdisciplinaire voorstelling maken. Ze gaan aan de slag met minimaal twee kunstdisciplines die zijn benoemd voor het nieuwe ckv, namelijk de podiumkunsten dans, muziek of theater.

Korte uitleg van de dag:
Omlijst door een gave soundtrack voor de dag starten de leerlingen met een gezamenlijke kick-off waarin wordt verteld wat de bedoeling is. Energieke workshopdocenten nemen de leerlingen mee in een geweldige belevenis waarbij ze uiteindelijk zelf op het podium hun nieuwe kunstvaardigheden presenteren! Vaak wordt er gewerkt met een (door de school gekozen) thema zodat er een mooie rode draad door de dag en voorstelling ontstaat, maar dit is niet noodzakelijk.

De leerlingen starten de dag in hun zelf gekozen kunstdiscipline en maken een raamwerk van waar ze hun voorstelling / presentatie over willen doen. Ze leren basisvaardigheden die hen hierbij helpen en hun persoonlijke regisseur begeleidt hen en zorgt voor een veilige omgeving om te onderzoeken en experimenteren. Vervolgens maken de leerlingen een uitstapje naar een andere kunstdiscipline waar ze inspiratie opdoen om te verwerken in de derde workshopronde waarbij ze weer terugkeren naar hun ‘basis’kunstdiscipline. Er volgt een generale repetitie waar ze op het podium nog eens hun presentatie doornemen. Is iedereen er klaar voor?! Onder leiding van hun persoonlijke regisseur gaan ze aan het eind van de dag met de presentatie die tot stand is gekomen “het podium op”!

De studievragen die horen bij het examenprogramma van ckv komen ook terug in deze ckv dag. De drie studievaardigheden zijn:

– Onderzoeken
– Presenteren
– Reflecteren

De studievaardigheden onderzoeken en presenteren komen in grote mate terug tijdens de projectdag. Leerlingen leren op onderzoekende wijze hoe een voorstelling wordt gemaakt, hoe zit een opbouw in elkaar, wat zijn benodigde vaardigheden? Maar deze projectdag raakt ook het reflectievermogen van de leerling: wat vind ik belangrijk om naar voren te laten komen in mijn voorstelling? Het presenteren is ontegenzeggelijk  de kern van deze “het podium op-dag”. Elke leerling heeft aan het eind van de dag een ervaring van onschatbare waarde van wat het betekent om in de spotlight te durven staan!