Show menu

Fair Practice Code en Code Diversiteit

Fair Practice Code en Code Diversiteit

Kleinkunstig streeft ernaar de Fair Practice Code en de Code Diversiteit toe te passen. Maar wat wil dat nu precies zeggen? En wat betekent dat voor ons bedrijf? Kleinkunstig is een klein bedrijf wat betreft het personeel; we zijn een team van elf medewerkers. Maar op de échte werkvloer, dat wil zeggen op de scholen en tijdens de workshops (live als online), werken we met zo’n 250 workshopdocenten samen. Hoe we dat op een eerlijke, diverse en solidaire manier beogen aan te pakken, leggen we hieronder uit.

Docententeam Kleinkunstig Faire Practice

Eerlijk honorarium

In de culturele sector hangt het weerbarstige idee dat de kunstenaar gepassioneerd is en daarom voor weinig tot geen geld op komt draven, zowel als docent en als uitvoerende maker. Van deze over geromantiseerde gedachte willen wij wegblijven en deze juist omvormen. Het werk dat de kunstenaar levert, ongeacht de discipline, is voor ons van onschatbare waarde. Daarnaast zijn het vakmensen, die als professional hun beroep uitoefenen. De freelance workshopdocenten waarmee we samenwerken zijn ons kapitaal, dus daar dragen we zorg voor. 

De hoogte van de uitbetaling voor zelfstandig ondernemers is een belangrijk discussiepunt binnen Kleinkunstig. We hebben zodoende per 1 oktober 2021 alle uitbetalingen met 17% verhoogd. Het honorarium bij Kleinkunstig was sinds de oprichting niet verhoogd. De reden voor deze keuze is dat de CJP-budgetten (het budget van scholen waar onze workshops voornamelijk van worden geboekt) niet werden geïndexeerd, waardoor onze prijzen ook niet makkelijk verhoogd konden worden. De CJP budgetten zijn recentelijk structureel een aantal procent verhoogd. De verhoging van CJP budget hebben we aangevuld met eigen middelen, waardoor we een grote stap in de beloning van onze workshopdocenten hebben kunnen zetten.

Wij willen standvastig zijn en blijven in de honoraria. Er wordt nooit onder de kostprijs gewerkt en indien wij een klant korting geven, zal de workshopdocent hier niets van merken. Is er sprake van een annulering, wat veel gebeurt tijdens de corona-epidemie, dan is dat een probleem van ons met de school of klant. De workshopdocent krijgt altijd naar afspraak uitbetaald. Daarnaast worden zowel de pauzes als de voorbereidingstijd meegerekend in het uiteindelijke honorarium dat de workshopdocent van ons krijgt. We werken hiervoor met een rekenmodel dat beschikbaar is voor alle workshopdocenten. Zij kunnen dus controleren of de uitbetaling in lijn is met de gemaakte afspraken. Ook als iemand een ontwikkelingsopdracht of een andere opdracht dan een workshop uitvoert, hanteren wij een eerlijk honorarium.

De verloning van het personeel is conform CAO. Kleinkunstig hoeft niet deel te nemen aan de CAO, omdat Kleinkunstig geen direct of indirecte subsidie ontvangt en daarmee onafhankelijk is. Wel willen wij ons in de toekomst volledig verhouden tot de CAO kunsteducatie.

Docententeam Kleinkunstig Faire Practice 2

Transparantie

We leggen altijd alle afspraken schriftelijk vast, zodat iedereen hier op kan terugvallen en beide partijen weten wat er van elkaar wordt verwacht. Dit betreft afspraken rondom uitbetaling, maar bijvoorbeeld ook verwachtingen rondom hoe workshops gegeven worden. Bij vragen of geschillen willen wij altijd transparant zijn. We staan open voor discussie; we willen onze keuzes en bedrijfsstructuur graag uitleggen en hierover in gesprek gaan. Daarnaast worden kennis en expertise zo veel mogelijk gedeeld tussen Kleinkunstig en de workshopdocenten, en naar behoefte tussen workshopdocenten onderling. Een workshopdocent staat nooit alleen: we hebben de kennis van 250 makers in huis en maken daar ook, uiteraard op een eerlijke en open manier, gebruik van. 

Duurzaamheid en vertrouwen

Ons beleid is gericht op de lange termijn en er vinden voortdurend evaluaties plaats met personeel en workshopdocenten. Dit om op een constructieve manier de kwaliteit, maar ook de ontwikkeling, van beide partijen te waarborgen. Ook zetten we in op scholing voor het personeel en hebben we de ambitie om vanaf 2023 ook de workshopdocenten scholing te kunnen aanbieden. Als een bepaalde samenwerking niet soepel verloopt, gaan we de oorzaak daarvan zoeken en tezamen aanpakken, in plaats van afwijzend te reageren.

Code Diversiteit en Inclusie

Onze workshops bereiken leerlingen van een grote diversiteit in culturele achtergrond, gender, beperking, religie, seksuele geaardheid en sociaaleconomische achtergrond. De samenstelling van iedere school is anders. Daarom is het voor ons ook belangrijk dat onze workshopdocent poule gemêleerd is. Willen we kinderen en jongeren uit de gehele maatschappij bereiken en meenemen in de rijke wereld van kunst en cultuur, dan moeten we die maatschappij zelf ook representeren. Onze workshops en voorstellingen zijn divers en constant in ontwikkeling. Een divers team (zowel in loondienst als workshopdocenten) draagt hieraan bij. De workshopdocenten waarmee wij samenwerken zijn divers, maar nog niet representatief voor de maatschappij. Daarom is ons voornaamste doel om in de werving en selectie van workshopdocenten een bredere groep aan te spreken. Wij benaderen actief potentiële workshopdocenten en kijken verder dan ons huidige netwerk.

In ons personeelsbeleid zullen we vanaf 2023 budget vrijmaken voor het vergroten van de diversiteit binnen het team (zowel in loondienst als workshopdocenten), omdat we ons bewust zijn van de beperkingen van de kunstsector. Kunst vertegenwoordigt een enorme diversiteit en die diversiteit zien wij vrijwel niet terug onder sollicitanten. Dit betreft culturele achtergrond, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, beperking, religie en sociaaleconomische achtergrond. We zullen nooit iemand afwijzen op basis daarvan en zullen ons in de werving meer richten op het aanspreken van een diverse groep potentiële kandidaten.