Show menu

Fair Practice Code en Code Diversiteit

Fair Practice Code en Code Diversiteit

Kleinkunstig streeft ernaar de Fair Practice Code en de Code Diversiteit toe te passen. Maar wat wil dat nu precies zeggen? En wat betekent dat voor ons bedrijf? Kleinkunstig is een klein bedrijf qua personeel, slechts elf mensen lopen er op kantoor rond (of beter: werken momenteel thuis). Maar op de échte werkvloer, dat wil zeggen op de scholen en in de workshops zowel live als online, werken we met wel 250 workshopleiders samen. Hoe we dat op een eerlijke, diverse en solidaire manier aanpakken, leggen we hieronder uit.

Docententeam Kleinkunstig Faire Practice

Eerlijk honorarium

In de culturele sector hangt nog steeds een weerbarstig idee dat de kunstenaar gepassioneerd is en daardoor voor weinig tot geen geld op komt draven, als docent maar ook als maker. Van deze romantische gedachte willen wij afstappen. Het werk dat de kunstenaar levert, ongeacht de discipline, is voor ons van hoge waarde. De freelance workshopleiders waarmee we samenwerken, zijn ons kapitaal, dus dragen we er zorg voor. 

De hoogte van de verloning is al lang een discussiepunt binnen Kleinkunstig, en dat is terecht. Het honorarium bij Kleinkunstig is nog nooit verhoogd. Een reden daarvoor is dat de CJP-budgetten (het budget van scholen waaronder onze workshops vallen) niet worden geïndexeerd, waardoor de prijzen ook niet makkelijk verhoogd kunnen worden. Toch willen we zorgdragen voor onze freelance workshopleiders en dus willen we vanaf 2022 het honorarium van workshopleider gaan indexeren op basis van het CPI.

Daarnaast zijn we standvastig in de honoraria. Er wordt nooit onder de kostprijs gewerkt en indien wij een klant korting geven, zal de workshopleider hier niets van merken. Is er een annulering, wat veel gebeurt tijdens de corona-epidemie, dan is dat een probleem van ons met de school. De workshopleider krijgt altijd uitbetaald. Daarnaast worden zowel de pauzes als de voorbereiding meegerekend in het uiteindelijke bedrag dat de workshopleider krijgt. We werken hiervoor met een rekenmodel dat beschikbaar is voor alle workshopleiders. Zij kunnen dus controleren of de uitbetaling in lijn is met onze beloftes. Ook als iemand een lesplan voor ons maakt of een andere opdracht uitvoert, wordt hij, zij of hen daarvoor betaald. 

De verloning van het personeel is momenteel nog niet conform CAO. Kleinkunstig hoeft niet deel te nemen aan de CAO, omdat Kleinkunstig geen direct of indirecte subsidie ontvangt. Wel willen wij ons verhouden tot de CAO. In de verloning van het personeel verwachten we vanaf 2023 dat die conform CAO zijn.

Docententeam Kleinkunstig Faire Practice 2

Transparantie

We leggen altijd alle afspraken vast, zodat iedereen hier op kan terugvallen en beide partijen weten wat er van elkaar wordt verwacht. Dit betreft afspraken rondom uitbetaling, maar bijvoorbeeld ook verwachtingen rondom hoe workshops gegeven worden. Bij vragen of geschillen blijven wij daarin altijd transparant. We staan open voor discussie; we willen onze keuzes en bedrijfsstructuur graag uitleggen en hierover in gesprek gaan. Daarnaast worden kennis en expertise zo veel mogelijk gedeeld tussen Kleinkunstig en de workshopleiders en tussen workshopleiders onderling. Een workshopleider staat nooit alleen: we hebben de kennis van 250 makers in huis en maken daar ook, uiteraard op een eerlijke en open manier, gebruik van. 

Duurzaamheid en vertrouwen

Ons beleid is gericht op de lange termijn en er vinden voortdurend evaluaties plaats met personeel en workshopleiders. Dit om op een constructieve manier de kwaliteit, maar ook de ontwikkeling van beide partijen te waarborgen. Ook zetten we in op scholing voor het personeel en hebben we de ambitie om over drie jaar ook de workshopleiders scholing te kunnen aanbieden. Als een bepaalde samenwerking niet soepel verloopt, gaan we de oorzaak daarvan zoeken en tezamen aanpakken, in plaats van afwijzend te reageren.

Diversiteit

Onze workshops bereiken leerlingen van een grote diversiteit in culturele of etnische achtergrond, maar ook in gender, seksuele geaardheid en sociaaleconomische achtergrond. Daarom is het alleen maar een voordeel als onze workshopleiders ook zo gemêleerd zijn. Willen we kinderen en jongeren uit de gehele maatschappij bereiken en meenemen in de rijke wereld van kunst en cultuur, dan moeten we die maatschappij zelf ook representeren. We moeten eerlijk bekennen, op dit moment is dat nog niet zo. Op dit moment heeft 12% van onze workshopleiders een andere culturele of etnische achtergrond. Daarom is er een concreet doel gesteld in de werving van workshopleiders. In het schooljaar 20/21 streven we ernaar dat de nieuw aangenomen workshopleiders voor minimaal 25% een multiculturele achtergrond hebben.

In ons personeelsbeleid zullen we vanaf 2023 budget vrijmaken voor het vergroten van de diversiteit binnen het team (zowel in loondienst als workshopleiders), omdat we ons bewust zijn van de beperkingen van de kunstsector. Uit ervaring blijkt dat bij een nieuwe sollicitatieronde je al snel te maken hebt met alleen maar witte Nederlanders, terwijl kunst juist een enorme diversiteit vertegenwoordigt. Niet alleen wat betreft culturele of etnische achtergrond, maar ook wat betreft gender, geaardheid en sociaaleconomische achtergrond. We zullen nooit iemand afwijzen op basis daarvan en zullen ons in de werving ook meer richten op het aanspreken van een diverse groep potentiële kandidaten.