Show menu

Game Design workshops in de klas

Game design workshops – op het snijvlak van kunst & IT

Kleinkunstig geeft jaarlijks aan ongeveer 90.000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs kunstworkshops. Elk jaar vernieuwen we het aanbod: de populairste workshops blijven en we voegen een aantal vernieuwende workshops toe. Dit jaar gaan een aantal interessante gamification workshops van start. Zo maken uw leerlingen in de workshop Game Design zelf op de computer een 2D-spel. Leerlingen bedenken het verhaal van het spel zelf en natuurlijk kunnen ze zelf de spelomgeving ontwerpen. Sfeer, thema, achtergronden, spel karakters en geluiden kunnen zelf ontworpen worden. In deze workshop komt het allemaal voorbij. Programmeren wordt door leerlingen ook ingezet bij de workshop Interactieve Installaties. Leerlingen creëren visuals op de computer door te programmeren. Die visuals reageren op beweging van de gebruiker, bijvoorbeeld een muisklik of een beweging voor de webcam.

Een andere manier om een spel te maken is door het gebruik van artificial intelligence. Dit doen leerlingen in de workshop Programmeren met Algoritmes. Leerlingen trainen AI-algoritmes om een recyclingfabriek te runnen. Ze kunnen de fabriek zelf vormgeven en kunnen zelfs een tegenstander maken die anit-recycling gedrag vertoont. Leerlingen maken dus een spel zonder te programmeren, maar door gedrag aan te leren aan een algoritme. Bekijk alle workshops!

Game Design workshops voor school

Programmeren op school

Aangezien technologie een centrale rol in ons leven heeft, is het van belang dat leerlingen hier op school al mee aan de slag gaan. Niet alleen vanwege de kans op een baan, maar juist ook vanwege dat je je omgeving beter kan duiden als je inzicht in programmeren hebt. Toch is het nog geen verplicht vak voor alle leerlingen. Deductief/computationeel denken – de logica, het denken in algoritmes en het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen – geeft leerlingen de ruggengraat die ze op later moment in hun leven nodig hebben. Een school leert een leerling ook wiskunde, maar niet iedere leerling wilt wiskundige worden. Dit doen we omdat het fundamenteel is in de ontwikkeling van een leerling. Programmeren is dat ook, alleen zijn we nog niet zover in het vormgeven van ons curriculum. Met deze workshops game design hopen we een mooie eerste stap te zetten.

Game Design op school en de ontwikkeling van leerlingen

Gamen is misschien wel het meest populaire tijdverdrijf voor jongeren. Weinig is gaver dan een hoge score halen in je favoriete spel. Dus stel je voor dat jouw leerlingen hun eigen spel maken! In de workshop Game Design worden leerlingen letter getransformeerd van consument naar maker. Ze maken kennis met de basis van gaming en game-ervaring. Ze gaan dromen over hoe het is om een game op de markt te zetten, dromen over hoe hun innovatieve idee de wereld verovert en hoe ze hun creativiteit kunnen inzetten om de wereld te veranderen. Dit lijkt groots, maar dit is wel de rol van games in onze samenleving. Games worden zelfs gebruikt om in een heel vroeg stadium alzheimer te ontdekken.

Naast het dromen over wat je later allemaal kan ondernemen met game design, gaan leerlingen ook aan de slag met samenwerken. Ze maken namelijk in kleine groepjes hun game. Ze werken onder tijdsdruk, gaan brainstormen, kiezen de beste ideeën en geven elkaar feedback. De workshopleider begeleidt dit proces, maar het biedt de leerkracht ook een mooi moment om te zien welke leerstijl elke leerling heeft. Het is de uitgelezen kan om als observator in de klas te zitten en de dynamiek tussen leerlingen te zien.

Het belang van programmeren voor onze toekomst

Techniek wordt steeds belangrijker, het is niet meer weg te denken uit ons leven. De basis van vrijwel alle technologische ontwikkelen is programmeren. In veel top-zoveel lijstjes van beste banen staan de specialistische technologische banen bovenaan. Het is belangrijk om leerlingen zoveel mogelijk kennis te laten maken met programmeren en de diversiteit van programmeren. Niet elke leerling hoeft natuurlijk een baan in de technologie te zoeken, liever niet zelfs, maar ze moeten wel weten hoe technologie een rol speelt in hun leven. Ook als je geschiedenis gaat studeren krijg je later te maken met programmeren. De rol van technologie en programmeren in ons leven wordt het beste zichtbaar in de workshop programmeren met algoritmes. Leerlingen gaan in deze workshop aan de slag met kunstmatige intelligentie en zetten dat zelf in in een game.