Artcadia & Kleinkunstig

Artcadia - Workshop school 3D printen

Artcadia: de leerling als briljante ontwerper

Een ontwerpwedstrijd waaruit maar weer blijkt dat jongeren vol goede ideeën zitten. Dat is Artcadia. Oplossingen zoeken voor dringende problemen waar wij in de toekomst mee te maken krijgen, dat laat Artcadia graag aan de leerlingen over! ‘Arcadia’ betekent in het Grieks ‘De ideale stad’, een stad waar mens en natuur helemaal in balans leven. Nu voegen ze er een ‘t’ aan toe en het dekt meteen de lading: voor deze kunst- en technihttekwedstrijd wordt aan leerlingen gevraagd een creatief ontwerp te maken voor in de stad van de toekomst. Als school kies je een thema; mobiliteit, water, milieu & ruimte of gebouwen. Het vakoverstijgende karakter van de wedstrijd maakt het naar ons idee enorm zinvol en interessant!

Wanneer je je als school aanmeldt krijgen jullie een lespakket toegestuurd met interessante en concrete lesstof en -materiaal. Ook komen er in overleg met Artcadia professionals uit het vakgebied naar school toe om een presentatie en/of workshop te geven. Wij zijn dan ook enorm trots om de laatste edities met Artcadia verschillende kunst- en techniekworkshops te mogen verzorgen op deelnemende scholen. De workshops Mixed Reality met de Hololens, Social Design en 3D-printer pen mochten vorige jaren al onderdeel van het worksopprogramma zijn om de leerlingen aan het werk te zetten en vooral te inspireren. Maar zeker ook werden wij zelf geïnspireerd door de ideeën en meningen van de leerlingen.

Wij kijken dus erg uit naar het combineren van onze kunst- en techniekworkshops met de ontwerp projecten op de deelnemende scholen. Dit jaar zijn daar aan toegevoegd: de workshop Wearables, Robotische Origami en Augmented Reality.

Interesse? De winnaars van vorig jaar zal je absoluut over de streep trekken:

Hoe kunnen we enerzijds land- en tuinbouw vrijwaren en anderzijds de klimaatswijziging helpen terugdraaien door broeikasgassen op te slaan? Nou? ZEETEELT is het antwoord van de Tuinbouwschool uit Melle. ZEETEELT is tuinieren en landbouwen op zee. Grote drijvende pontons gemaakt van afvalplastic uit de oceaan, waar serres op worden gebouwd.

Kijk zeker ook even hier > de Artcadia winnaars 2018/19

Bekijk zeker ook even onze kunst- & techniekworkshops > Workshops

Meer weten? Neem contact op

Heb je vragen?

Neem eenvoudig contact met ons op!

Of mail info@kleinkunstig.nl

Informatieaanvraag
Artcadia & Kleinkunstig