Show menu

Kwaliteitsbewaking bij Kleinkunstig

Kwaliteit bij Kleinkunstig in 4 sleutelbegrippen

Van zorgvuldig selecteren tot goed belonen

Professioneel, inspirerend, didactisch onderlegd… Wat mag je verwachten van een workshopdocent of artiest die vanuit Kleinkunstig een workshop, voorstelling of dagproject verzorgt voor jouw leerlingen? Sjoerd en Salina geven hierop antwoord met 4 sleutelbegrippen. 

Sjoerd Berendsen is directeur bij Kleinkunstig. Salina Knol is verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de workshopdocenten en artiesten. Kwaliteit staat bij hen hoog in het vaandel. Hoe werken ze daaraan, samen met de driehonderd workshopdocenten en 50 artiesten die als zelfstandige aan Kleinkunstig zijn verbonden? 

Selecteren

‘Het begint met het werven en selecteren’, vertelt Sjoerd. ‘Onze workshopdocenten zijn altijd én kunstenaar én docent. In de selectie kijken we nadrukkelijk ook naar dat laatste: blijkt uit het profiel dat er ervaring en affiniteit is met lesgeven? Dat vinden we een vereiste, naast dat iemand goed is in zijn kunstvak. Daarnaast moet je een aantal jaren werkzaam zijn als docent of artiest, we werken dan ook niet samen met bijvoorbeeld studenten.’ Salina vult aan: ‘Bij de artiesten ligt de nadruk minder op de lesgevende kwaliteiten en meer op de affiniteit die de artiesten hebben met jongeren. Ze moeten een passie hebben voor het optreden voor deze doelgroep. Naar mate er meer interactie is met de leerlingen of op het moment dat er bij een voorstelling een nagesprek hoort, dan gaan de didactische vaardigheden een grotere rol spelen en selecteren we daar meer op. Vanzelfsprekend wordt van iedereen die lesgeeft aan de leerlingen ook een VOG gevraagd.’

workshop-middelbare-school-animatie-3-1280x388

Monitoren

Als een workshopdocent of artiest vanuit Kleinkunstig wordt ingezet, volgt een gedegen inwerkperiode. ‘We monitoren de eerste twintig workshops zorgvuldig’, geeft Sjoerd aan. ‘In die tijd zijn er in ieder geval vijf contactmomenten. Waarvan twee intensieve gesprekken. Samen met de workshopdocent en artiest kijken we hoe het gaat. Daarbij nemen we aspecten mee zoals hoe het lesgeven en optreden verloopt, en hoe de inhoud van de workshop en voorstelling aansluit op de belevingswereld van leerlingen.’ 

Salina: ‘In de inwerkperiode maken we workshopdocenten en artiesten ook wegwijs in onze online werkomgeving. Dit is een superslim systeem, waar alle informatie en aandachtspunten in staan die een workshopdocent en artiest nodig heeft om zich goed voor te bereiden op een workshop of voorstelling. Geeft een school dus specifieke informatie door, dan zien ze dat daar in terug.’

Evalueren

Als je al eens een activiteit bij Kleinkunstig boekte, dan weet je: Kleinkunstig evalueert alles. Dat doet Kleinkunstig zowel met de scholen als met de workshopdocenten en artiesten. De informatie vanuit de schoolevaluaties wordt gedeeld met de betreffende artiesten en docenten. ‘Door alles nauwgezet te evalueren, kunnen we goed bijsturen. We halen uit de evaluaties ook grotere trends’, aldus Sjoerd. ‘Zo ontdekken we bijvoorbeeld wanneer een workshop of voorstelling niet meer aansluit. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van virtual reality: wat vier jaar geleden nieuw was, is nu achterhaald.’ 

Daarnaast voeren Salina en haar collega’s Jeroen en Lidia jaarlijks een gesprek met de individuele workshopdocenten en artiesten. Daarin komt kwaliteit in veel facetten aan de orde, vertelt Salina. ‘Van de kwaliteit van materialen tot hoe het meer in zijn algemeenheid gaat: alles mag daarin aan de orde komen. Wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten en hoe kunnen we daarbij ondersteunen? Ik vind dit heel waardevolle gesprekken. Het geeft verbinding, je leert elkaar goed kennen. Die persoonlijke aandacht vind ik heel belangrijk. Zo weten we van elkaar goed met wie we samenwerken.’ 

Daarnaast organiseert Kleinkunstig elk jaar een ‘Uitblinkersdag’ voor alle workshopdocenten en artiesten. Sjoerd: ‘Dat is heel tof. We huren een grote locatie waar iedereen samenkomt. Elkaar ontmoeten en van elkaar leren: dat is waar het die dag om draait.’

workshop-middelbare-school-graffiti-stencil-2-1280x388

Belonen

Het laatste sleutelbegrip, maar zeker niet onbelangrijk, is de beloning vanuit Kleinkunstig. Kleinkunstig beloont workshopdocenten en artiesten goed voor hun inzet. Salina: ‘De Fair Practice Code is binnen Kleinkunstig onderdeel van onze bedrijfscultuur. Het is geen afvinklijstje, zoals je soms wel ziet. Zo controleren we bijvoorbeeld of onze uitbetalingen goed zijn aan de hand van de tool digiPACCT. Sjoerd: ‘Voor iedereen geldt dat als ze eerlijk betaald worden voor hun werk, dat de kwaliteit van hun werk groter wordt. Door onze workshopdocenten en artiesten eerlijk uit te betalen, hebben ze de ruimte om zich gedegen voor te bereiden en er een eigen, unieke twist aan te geven. Goed belonen is een van onze principes. Dat gaat hand in hand met professionaliteit en kwaliteit.’