Show menu

Workshop #ditbenik

Met theater werken aan je zelfbewustzijn

In deze workshop maken leerlingen samen een theatervoorstelling over het thema #ditbenik.

Inhoud van deze workshop

Kennismaken

De workshop start met een warming-up.

Beginnen

De theaterdocent geeft uitleg en de leerlingen doen oefeningen.

Doen

De leerlingen werken scènes uit; iedere leerling staat een keer centraal.

Delen

De leerlingen voeren (een deel van) de scènes voor elkaar op.

Geef je leerlingen met deze workshop handvatten voor hun LOB-dossier.

Veel van de opdrachten rondom loopbaanoriëntatie (LOB) zijn schriftelijk of digitaal. In de workshop #ditbenik gaan leerlingen juist fysiek aan de slag met alle LOB-competenties! In deze theaterworkshop ligt de focus op het zelfbewustzijn van de leerling. ‘Wat heeft jou gemaakt tot de persoon die je nu bent?’ Dát is de vraag die centraal staat. De workshop- en theaterdocent begeleidt de leerlingen bij het vertalen van hun eigen verhalen naar een persoonlijke theatrale scène. Aan het einde van deze workshop presenteren alle leerlingen een scène die draait om een stukje van hun eigen verhaal. Zo dragen ze hun boodschap uit: #ditbenik!

Opzet van de workshop #ditbenik

De workshop begint met een warming-up. Vervolgens legt de workshopdocent uit wat de leerlingen gaan doen, namelijk een korte voorstelling maken met als thema #ditbenik. De persoonlijke verhalen van de leerlingen vormen daarbij het uitgangspunt. Ook wordt er in de workshop een link gelegd met LOB.

Na de warming-up en inleiding gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met spel- en improvisatieoefeningen. Die gaan over herinneringen of situaties die ze zelf hebben meegemaakt en die ze voor het voetlicht willen brengen. Zo wordt input verzameld voor diverse scènes, waarin iedere leerling even in het middelpunt komt te staan. De workshopdocent coacht de leerlingen en helpt ze bij het maken van een theatrale vertaling van hun eigen verhaal. Afhankelijk van hoe de workshop #ditbenik zich ontwikkelt, worden alle scènes of een deel ervan aan het einde opgevoerd, uiteraard door de leerlingen zelf. Ook krijgen de leerlingen handvatten aangereikt om hun scène te verwerken in hun persoonlijke LOB-dossier.

Tips

Ben je nieuwsgierig naar wat Kleinkunstig nog meer te bieden heeft op het gebied van theater? Kijk dan bijvoorbeeld eens bij de workshop filmacteren of de workshop improvisatietheater. Ons aanbod is breed en divers. Voor ieder wat wils!