Show menu

Workshop #ditbenik

Workshop #ditbenik:

Veel van de opdrachten rondom Loopbaanoriëntatie zijn schriftelijk of digitaal. In de workshop #ditbenik gaan we juist met alle LOB-competenties fysiek aan de slag! Deze theaterworkshop legt de focus op het zelfbewustzijn van de leerling. Centraal staat de vraag “Wat heeft jou gemaakt zoals je nu bent?” De theaterdocent begeleidt de leerlingen in het vertalen van hun eigen verhalen naar een persoonlijke theatrale scène. Aan het einde van deze workshop presenteren alle leerlingen een scène waarin een stukje van hun eigen verhaal centraal staat. Ze dragen zo de boodschap over #ditbenik!

Opzet

De workshop begint met een warming-up. Vervolgens legt de workshopdocent uit dat ze vandaag een korte voorstelling gaan maken met als thema #ditbenik. Het uitgangspunt is de persoonlijke verhalen van de leerlingen. Ook wordt er een link gelegd naar Loopbaanoriëntatie. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met spel- en improvisatieoefeningen, die gaan over herinneringen of situaties die de leerlingen zelf hebben meegemaakt. Zo verzamelen ze input voor een scènes, waarin iedere leerling even centraal komt te staan. De workshopdocent coacht de leerlingen en helpt ze een theatrale vertaling te maken van hun eigen verhaal. Afhankelijk van hoe de workshops zich ontwikkeld worden alle of een deel van de scènes gepresenteerd, uiteraard gespeeld door de leerlingen zelf. Ook wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden om hun scène te verwerken in hun LOB-dossier.

Interesse in theater maar niet in deze #ditbenik workshop? Kijk dan eens rond in ons verdere theater aanbod. Zo hebben wel ook de workshop filmacteren, een workshop improvisatietheater of juist een workshop schimmenspel.