Show menu

NPO-gelden nog tot '24-25 te gebruiken. Maar hoe doe je dat?

Theater in het kader van het Nationale Programma Onderwijs (NPO)

De NPO-gelden zijn beschikbaar gesteld door de overheid om leerlingen te helpen die  gevolgen ervaren van corona op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn. Deze gelden zijn in te zetten tot uiterlijk schooljaar ‘24-’25. Workshops van Kleinkunstig worden regelmatig ingezet om leerlingen middels kunst en cultuur verder te helpen, bijvoorbeeld met theaterworkshops.

NPO

Het Nationale Programma Onderwijs voorziet vanaf schooljaar 2021-2022 per leerling in ongeveer € 700 voor een eigen schoolprogramma. Dit om de door de pandemie opgelopen achterstanden weer in te halen. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld. Cultuureducatie is één van de pijlers waar een school in kan investeren, om leerlingen weer bij elkaar te brengen op een energieke, speelse en creatieve manier. En wat is er beter dan een theaterworkshop waarin aan expressie, stemvorming en samenspel gewerkt wordt?

Gebruik je verbeelding

Theater is een perfect middel om binding, sociale cohesie en samenwerking te bevorderen. Leerlingen mogen van zich laten horen, leren hun stem en lichaam in te zetten om een verhaal te vertellen, ontwikkelen een manier van presenteren, acteren en gaan interactie aan met elkaar. Ook kan je door theater te spelen even niet jezelf zijn, even niet in de situatie zitten waarin we ons nu met z’n allen bevinden. De leerlingen kunnen een moment uitzoomen en hun verbeelding gebruiken. Ze kunnen het even niet over corona hebben, en gewoon plezier maken samen.

Workshop-school-onderwijs-Slapstick-1200x422-1

Tal van workshops

Wij hebben een groot aanbod aan theaterworkshops, van workshops waar beweging de basis is, tot aan workshops waarin een battle wordt gehouden of waar je speelt voor de camera. De workshopdocent past de inhoud van de workshop steeds aan op basis van het leerniveau van de leerlingen. Daardoor zijn ze voor alle jaren en niveaus geschikt. Kies hierboven een workshop uit die bij jouw leerlingen past. Heb je een vraag of wil je de workshop laten aansluiten op een thema van de school? Neem dan contact met ons op!