Show menu

NPO-gelden nog tot '24-25 te gebruiken. Maar hoe doe je dat?

Theater in het kader van het Nationale Programma Onderwijs (NPO)

In het kader van het Nationale Programma Onderwijs (NPO) heeft de overheid fondsen beschikbaar gesteld om leerlingen te ondersteunen die de gevolgen van de coronapandemie hebben ervaren, met name op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn. Deze NPO-gelden blijven beschikbaar tot het schooljaar ’24-’25. Een van de manieren waarop scholen deze middelen effectief kunnen inzetten, is via kunst en cultuurworkshops. In de ‘menukaart’ van de overheid worden kunstlessen expliciet genoemd als effectieve manier om de sociaal-emotionele ontwikkeling te ontwikkelen. Scroll verder naar beneden voor een overzicht van populaire workshops die georganiseerd kunnen worden met NPO-gelden.

Gebruik je verbeelding

Vooral theaterworkshops worden vaak ingezet om de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren te stimuleren. Theater helpt daarbij op de volgende manieren. Het stelt leerlingen in staat om zichzelf creatief en expressief uit te drukken, op manieren die ze normaal misschien niet durven. Dit draagt bij aan zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Daarnaast bevordert het spelen van verschillende personages empathie en begrip voor de positie van anderen. Dit helpt leerlingen meer respect te hebben voor elkaar. Theater stimuleert ook samenwerking en communicatie doordat jongeren moeten samenwerken aan scènes, wat waardevolle vaardigheden voor teamwork en conflictoplossing oplevert. Bovendien prikkelt het de verbeelding, bevordert het creatief denken en biedt het een welkome ontsnapping aan de digitale wereld, wat geestelijke flexibiliteit en creativiteit verrijkt. Kortom, theater kan worden ingezet voor binding, sociale cohesie en samenwerking. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van workshops die vaak worden georganiseerd voor sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Workshop-school-onderwijs-Slapstick-1200x422-1

NPO

Het Nationale Programma Onderwijs (NPO), dat vanaf het schooljaar 2021-2022 is gestart, voorziet in een financiële bijdrage van ongeveer € 700 per leerling voor het creëren van aangepaste schoolprogramma’s om de achterstanden die zijn ontstaan door de pandemie in te halen. Extra middelen worden toegewezen aan scholen waar de problemen groter zijn dan het gemiddelde. Binnen deze context vormt cultuureducatie een van de pijlers waarin scholen kunnen investeren om leerlingen opnieuw met elkaar te verbinden. En wat is er beter dan een theaterworkshop waarin aan expressie, stemvorming en samenspel gewerkt wordt? Kleinkunstig staat klaar om scholen te ondersteunen bij het gebruik van deze waardevolle bronnen om de sociaal-emotionele groei van hun leerlingen te stimuleren.

Tal van workshops

Wij hebben een groot aanbod aan theaterworkshops, van workshops waar beweging de basis is, tot aan workshops waarin een battle wordt gehouden of waar je speelt voor de camera. De workshopdocent past de inhoud van de workshop steeds aan op basis van het leerniveau van de leerlingen. Daardoor zijn ze voor alle jaren en niveaus geschikt. Kies hieronder een workshop uit die bij jouw leerlingen past. Heb je een vraag of wil je de workshop laten aansluiten op een thema van de school? Neem dan contact met ons op!