Zwolle, 30 maart 2016 – Deze week presenteerden wij de resultaten van het eerste Cultuureducatie Onderzoek. Dit onderzoek is de weergave van een enquête die werd gehouden onder scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het rapport bestaat uit twee delen: een marktonderzoek en de Cultuureducatie Index. Deze index schetst een beeld van de huidige positie van cultuureducatie in het onderwijs. Naast inzicht in trends, sentiment en de positie van cultuuronderwijs, geeft het Cultuureducatie Onderzoek antwoord op vragen rond doelen van scholen, beschikbare budgetten, faciliteiten en welke media docenten gebruiken om keuzes te maken voor de invulling van hun programma. Erg interessant dus voor aanbieders in de cultuureducatiemarkt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Kleinkunstig in samenwerking met CKplus, de Cultuur en Onderwijs Beurs (CEOB) en de Cultuureducatie Community. Doel is om bij te dragen aan de kwaliteit van cultuureducatie. Albert Barth, directeur van Kleinkunstig: “Bij cultuureducatie ontdekken leerlingen dat er meer manieren zijn om naar de wereld kijken. Samen met vele andere instellingen en bedrijven, zoals musea, theaters en workshopontwikkelaars proberen wij dat te stimuleren door mooie voorstellingen, workshops en tentoonstellingen te organiseren, gericht op leerlingen. Wij waren op zoek naar een instrument om meer grip te krijgen op hoe docenten en scholen cultuureducatie vormgeven, hoe ze besluiten nemen, hoe het staat met het budget en waar hun behoeftes liggen. Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen wij, en de rest van de sector, voortaan gefundeerde keuzes maken. Het laat zien dat de cultuureducatie sector echt volwassen is geworden.”

De index die is opgenomen in het onderzoeksrapport, wordt gezien als een nulmeting. Door het onderzoek met regelmaat te herhalen, ontstaat een trendanalyse en wordt duidelijk hoe het is gesteld met de positie van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. “Uit de eerste resultaten blijkt dat er voldoende verbeterpunten zijn. Dat is niet erg, maar het is nu wel onze verantwoordelijkheid om die zaken aan te pakken. Daarmee kunnen we opgroeiende jongeren nog beter helpen om zich te ontwikkelen tot bewuste wereldburgers met begrip voor kunst en cultuur”, aldus Albert Barth.

Het onderzoeksrapport is te bestellen via www.cultuureducatieindex.nl