Show menu

We komen op veel scholen en praten met veel docenten. Al deze docenten hebben voor ogen welke richting ze op willen met hun cultuurprogramma. Ze hebben een stip op de horizon. Vaak ontbreekt het echter aan tijd, kennis of middelen om dit ook te realiseren. Wij willen deze ambities werkelijkheid laten worden. We vernieuwen continu ons aanbod en denken mee met de docenten over hoe hun ideeën uitgevoerd kunnen werken. Hieronder geven wij graag aan waarom wij een partner kunnen zijn in het realiseren van jullie mooie plannen!

Kleinkunstig biedt gratis aan:

> Informatieslides om leerlingen te informeren over de workshops die ze gaan volgen.

> Gave posters om op school te hangen om jullie Cultuurdag aan te kondigen.

> Online inschrijving voor Cultuurdagen. Volledig AVG-proof en met enkele muisklikken presentielijsten per ronde en klassenlijsten.

> Voorbereidend lesmateriaal voor alle workshops. Te gebruiken ter voorbereiding op de workshop, maar het kan ook helemaal losstaand gebruikt worden. Elke opdracht bevat een LessonUp en drie verschillende niveaus, dus voor elke doelgroep geschikt!

> Kennis en advies! Met meer dan 15 jaar ervaring met het organiseren van kunsteducatie op scholen brengen wij enorm veel kennis met ons mee. Een gesprek op school, een belletje om te sparren, een online brainstormsessie; Kleinkunstig denkt heel graag mee en doet dit gratis.

Kleinkunstig biedt service met:

> Noodcontact voor school: Is er een noodgeval over een evenement dat op de dag zelf of de dag erna plaatsvindt? Ook buiten kantoortijden kan je ons telefonisch bereiken tussen 07.30 – 9.00 en 17.00 – 20.00.

> Noodcontact voor workshopdocenten: Ook workshopdocenten kunnen ons buiten kantoortijden bereiken. Is er bijvoorbeeld sprake van ziekte dan kunnen we ook in deze avonduren nog voor jullie aan de slag met het zoeken van een vervanger! Dit lukt dan ook vrijwel altijd.

> Vast contactpersoon met kennis van de regio. Zo spreek je met iemand die feeling heeft met jouw school, leerlingen en kunstomgeving.

> Persoonlijk contact. Graag komen we geheel vrijblijvend bij jou op school langs om sfeer te proeven en persoonlijk kennis te maken. 

> Een uitgebreid draaiboek. Deze ontvang je ruim op voorhand. Zo kan je in alle rust voorbereidingen treffen.

> Een poule van 300 workshopdocenten. Het uitgangspunt is dat we workshopdocenten uit de regio inzetten, en indien nodig zoeken we daarbuiten.

> Workshopdocenten zijn altijd op de hoogte. Dankzij onze online workshopdocentenomgeving hebben zij namelijk te allen tijde inzage in gegevens omtrent jouw evenement.

> Een coördinator op de dag zelf. Zijn er meer dan 4 workshops? Dan fungeert een van de workshopdocenten van jullie workshops als coördinator. Met een aanspreekpunt voor zowel school als de workshopdocenten verloopt alles vlekkeloos!

> Jullie budget is leidend. Er zijn talloze mogelijkheden om een dag goedkoper in te steken. Is budget een belangrijke factor? Laat het ons weten, dan denken wij mee in de keuze voor bijvoorbeeld workshops zonder materiaalkosten, groepsgrootte, workshopduur en aantal rondes waardoor we het programma zo voordelig mogelijk insteken.

> Een jaarlijkse bijeenkomst: Present, waar jij zelf workshops en voorstellingen kan ervaren, inhoudelijk kan sparren en advies kan inwinnen.

Kleinkunstig waarborgt kwaliteit door:

> Wij evalueren álles met zowel workshopdocenten als scholen om op deze manier te kunnen blijven werken aan verbetering. Workshopdocenten krijgen daardoor ook de mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen. 

> Alles wordt gedocumenteerd zodat eventuele wensen in een volgend evenement worden meegenomen.

> Een verplichte VOG (verklaring omtrent gedrag) voor al onze workshopdocenten. Na een eerste samenwerking wordt gekeken of het van beide kanten bevalt. Dan wordt de VOG aangevraagd.

> Een uitgebreid, professioneel wervings- en selectieproces voor de workshopdocenten. Deze moeten niet alleen kundig zijn binnen hun kunstexpertise, maar óók beschikken over gedegen didactische vaardigheden.

> Hantering van de Fair Practice Code. Er is een zeer goede uitbetaling van de workshopdocenten. Hierdoor zijn zij extra gemotiveerd om met toewijding voor de klas te staan.

> Belangenbehartiger workshopdocenten. Binnen Kleinkunstig hebben we iemand benoemd die de belangen behartigt van de workshopdocenten. Zo zorgen we goed voor hun welzijn. Blije workshopdocenten zorgen voor blije leerlingen.

> Wij werken met een onafhankelijke vertrouwenspersoon en een protocol rondom veiligheid en (voorkomen van) ongewenst gedrag.

> Constante ‘up-to-date’ kennis van wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van kunst en kunsteducatie. 

> Landelijke organisatie en kennis. Doordat wij weten wat er speelt in de regio én op landelijk niveau kunnen wij snel schakelen en inspelen op wensen van de gehele sector.