Kleinkunstig B.V. – Esdoornstraat 3 – 8021 WB Zwolle – 038-4549911

Kleinkunstig werkt volgens het principe van Privacy by Design: Bij de ontwikkeling van alle producten en diensten wordt aandacht besteed aan privacy-verhogende maatregelen, en zorgen we ervoor dat we enkel de persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van ons werk. Op deze manier dragen we zorg voor een verantwoorde en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacycheck/privacy-design.

Kleinkunstig verzamelt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze  werkzaamheden, te weten de organisatie van workshops, cultuurdagen en andere evenementen op scholen en bij bedrijven.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

  • NAW-gegevens van de school of organisatie waar je werkzaam bent.
  • Klassenlijsten met naam en leerling nummer
  • Contactgegevens (email, telefoonnummer) van de klant
  • Functienaam
  • Betalingsgegevens van de school. Denk daarbij aan CJP-nummer, rekeningnummer enzovoorts.

 

Online gegevens die we verzamelen (cookies):

  • Analytische cookies, we analyseren daarmee gedrag van bezoekers op onze website. Hiermee verbeteren we de website.
  • Advertentie cookies, deze cookies gebruiken we om u op maat gemaakte aanbiedingen te doen via bijvoorbeeld social media.
  • We plaatsen geen cookies van derden.

 

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens, maar waarom?

Kleinkunstig heeft uw persoonsgegevens nodig voor verschillende doeleinden. Wanneer u een klant bent van Kleinkunstig is het van belang dat wij weten met wie wij contact hebben, hoe we u kunnen bereiken en voor welk bedrijf u werkt. Ook noteren wij soms bijzonderheden, zoals dat iemand met zwangerschapsverlof is.

Wij bewaren de verzamelde gegevens van een georganiseerd evenement zodat we kunnen terugkijken op wat we allemaal hebben georganiseerd.

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Ons systeem
Wij verzamelen uw gegevens in ons systeem, genaamd Strakt. Wij dragen uiteraard zorg voor een goed beveiligde gegevensoverdracht en -opslag. Voor de online inschrijving (voor uitleg zie kopje hieronder) vindt de gegevensoverdracht met een wachtwoord over een beveiligde SSL-verbinding plaats. Alle gegevens, dus ook de bovengenoemde persoonsgegevens, worden op een eigen server opgeslagen waartoe enkel medewerkers geautoriseerd zijn. Acties op deze gegevens worden gelogd.

 

Online inschrijving
In de online inschrijving kunnen leerlingen zelf kiezen aan welke workshops ze deelnemen. Wij maken daar roosters mee voor de school. De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de online inschrijving, zijn de namen, e-mailadressen en leerling nummers van de leerlingen. Deze gegevens hebben wij nodig om roosters te maken en op juistheid te controleren, zodat de evenementen goed verlopen. De gegevens worden door de scholen die met ons een overeenkomst aangaan aan ons verstrekt via het online systeem. Er is geen mailverkeer met de leerling gegevens. Op het moment dat het is geüpload, zijn wij verantwoordelijke voor de gegevens.

 

Hoelang houden wij uw gegevens in ons bestand?

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wij bewaren uw contactgegevens om eventuele nieuwe evenementen te kunnen organiseren op uw school. Wij bewaren alleen de naam, functie en contactgegevens van contactpersonen van de school. Daarnaast bewaren we alle gegevens van het evenement zelf, hier kan (wanneer dit iemand anders is geweest dan de contactpersoon) ook een naam en telefoonnummer van een locatiecontact tussen staan. Deze gegevens worden bewaard zolang Kleinkunstig bestaat, tenzij u verzoekt uw gegevens te verwijderen. Zie hieronder.

Klassenlijsten en persoonsgegevens van uw leerlingen worden 1 dag na het evenement verwijderd uit ons bestand en kunnen nooit meer worden teruggevonden. Dit zijn de gegevens die we gebruiken voor de online inschrijving.

Heeft u nog op- of aanmerkingen? Neem dan vooral contact met ons op via . of telefonisch via 038-4549911.

 

Wat kunt u doen?

U kunt te allen tijde, wanneer u maar wilt, contact met ons opnemen om de gegevens die wij van u verzameld hebben in te zien, aan te passen of te wissen.

Wanneer u dat wilt kunt u contact opnemen via info@kleinkunstig.nl of bellen naar 038-4549911. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.