Show menu

Subsidie: Extra hulp voor de klas

Logo_ministerie_OCW

Het is een moeilijke tijd, dat is al veel gezegd, maar daarom niet minder waar. Het onderwijs stond sinds maart 2020 voor grote uitdagingen: online lesgeven, docenten die ziek worden, zoeken naar manieren om leerachterstand weg te werken, voortdurend planningen herzien, kwetsbare leerlingen niet uit het oog verliezen. Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. In een regionaal samenwerkingsverband kunnen besturen een subsidieaanvraag indienen. Kleinkunstig kan helpen met het geven van invulling aan de subsidie.

De subsidie

De subsidie dient om extra personeel en gastlessen in te zetten, dit om extra ondersteuning aan de docenten maar ook aan de leerlingen te bieden. Het gaat om:
1. Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs.
2. Het ontvangen van gastlessen.
3. Het inzetten van studenten.
4. De ondersteuning op logistiek toezicht op de naleving van cononamaatregelen.
5. Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar.
6. Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.
7. Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

Wij van Kleinkunstig en onze 250 ervaren workshopdocenten staan te popelen om weer voor de klas te staan en kunnen als partner ondersteuning bieden in punt 2, 6 en 7: het geven van gastlessen, aangezien we in workshops geven gespecialiseerd zijn, maar ook in de ontzorging van leraren en het werven van tijdelijk personeel.

Gastlessen

Kleinkunstig heeft een zeer divers aanbod aan workshops. Onze kracht is onze professionaliteit, maar ook onze flexibiliteit. We geven geen standaard workshops, maar buigen deze om naar de wensen van de school en het niveau van de leerlingen. Zo kunnen we in deze coronatijd de workshop ook aanpassen aan het lesprogramma van de school. Onze workshops bevinden zich op het gebied van kunst en cultuur, waarin tal van workshops (o.a. spoken word, theatersport, vloggen) ook aansluiting kunnen vinden bij vakken als Nederlands.

We werken met ervaren professionals die wij als organisatie matchen met de leerlingen en de school. Hier kijken we zeer nauwkeurig naar. We zetten niet elke workshopdocent in op het vmbo of het gymnasium, ook is niet elke workshopdocent geschikt voor elke identiteit van een school.

Ontzorging en werving

Er zijn leerlingen die extra hulp nodig hebben in deze tijd. Ze zijn achterop geraakt en werken dat moeizaam weer bij. Kleinkunstig kan bijdragen aan de ontzorging van leerkrachten. Een workshopdocent kan een gastles geven zodat de leraar de handen vrij heeft om zich bezig te houden met de leerlingen die extra zorg kunnen gebruiken. Het is een tijd die ons dwingt naar nieuwe methodes te zoeken en daarin denken wij graag mee.

Daarnaast zijn wij 100% ingericht op werken met scholen en om op korte termijn snel te schakelen. Een school hoeft maar te bellen of mailen en wij nemen de regie over. We regelen alles. We hebben een bestand van 250 workshopdocenten die we op zeer korte termijn kunnen inplannen. De werving hebben wij dus al voor de school gedaan en dit zit in de prijs van het inhuren van een workshopdocent inbegrepen. Kortom, we staan helemaal open voor een samenwerking, het gezamenlijk zoeken naar nieuwe samenstellingen, het wegwerken van de leerachterstand.