Show menu

Burgerschapsonderwijs op het MBO

Het mbo leidt studenten niet alleen op voor een beroep, maar ook voor het meedraaien in de maatschappij. Daarom moeten studenten niet alleen voldoen aan beroepskwalificaties, maar ook aan algemene eisen, zoals burgerschap. Vanaf schooljaar 2026-2027 zal burgerschap dan ook een examenvak worden voor de studenten. Kleinkunstig heeft inspirerende en activerende workshops, ondersteunend aan burgerschapsonderwijs. Burgerschap is onderverdeeld in vier dimensies. Hieronder bespreken we de vier dimensies en wat we kunnen doen om studenten te ondersteunen.

Wil je graag met één van onze adviseurs een gesprek over hoe je burgerschap vorm kan geven? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan je de politiek-juridische dimensie invullen met workshops?

De politiek-juridische dimensie gaat over het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming, zowel formeel (stemmen bij verkiezingen) als betrokken zijn bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus, bijvoorbeeld meningsvorming over besluiten rondom stikstofbeleid. Doel is dat studenten inzicht krijgen in onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en waarover politieke besluiten worden genomen. Ze moeten verschillende meningen en opvattingen erkennen en de basiswaarden van onze samenleving, zoals mensenrechten en acceptatie van diversiteit begrijpen.

Workshops die hier mooi op aansluiten zijn bijvoorbeeld de workshops Pitchen, Vloggen, Podcast maken, Serieuze Satire en Spoken Word. In deze workshops staat centraal dat studenten leren hoe ze hun mening kunnen delen met de wereld. Er wordt telkens een andere insteek gekozen. Bij de literaire workshop Serieuze Satire doe je het meer in de stijl van De Speld en bij Vloggen weer met film.Burgerschap-mbo-kleinkunstig-2

Welke workshops passen bij de sociaal-maatschappelijke dimensie?

De sociaal-maatschappelijke dimensie gaat over hoe je als individu en als groep deel kan nemen aan de samenleving. Het gaat om kennis van de geschiedenis, cultuur, samenlevingsvormen en sociale verhoudingen van Nederland. En bovenal over respectvol omgaan met anderen, ongeacht hun achtergrond en overtuigingen. Studenten moeten kennis hebben van de belangrijkste sociaal-maatschappelijke organisaties, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en de rechtspraak, en vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, conflicthantering en omgaan met verschillen.

Workshops die mooi aansluiten bij deze dimensie zijn onder andere de workshops Stepdance, Team Artwork en Rap. Bij de workshops Rap en Stepdance maken studenten ook kennis met een onderdeel cultuurgeschiedenis. Stepdance is bijvoorbeeld een dansvorm die haar oorsprong kent uit het slavernijverleden waar, naast het leren van deze dans, ook het licht op wordt geschenen. Bij de workshop Team-Artwork staat samenwerken centraal, met elkaar maken de studenten een eigen kunstwerk.

Welke invulling kan je aan de economische dimensie geven?

De economische dimensie omvat de vaardigheid om bij te dragen aan het arbeidsproces en om op een verantwoorde manier als consument deel te nemen aan de maatschappij. De student moet kennis hebben van vele factoren die meespelen bij werken, zoals de waardering van arbeid, de factoren die van invloed zijn op de bedrijfscultuur en de arbeidsverhoudingen in Nederland. Ook is het van belang dat studenten hun rol als consument leren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de belangrijkste principes van budgettering, kenmerken van duurzame consumptie en productie en de invloed van de media op het bestedingspatroon van consumenten.

Workshops die kunnen ondersteunen bij deze dimensie zijn onder andere de workshops Klimaatmix, How-To-Video, Podcast Maken en NFT-kunst. In bijvoorbeeld de workshop NFT-kunst leren studenten hoe NFT’s werken en hoe een moderne vorm van kunsthandel werkt. Bij How-To-Video leren ze om hun eigen producten aan te prijzen via een uitlegfilmpje. Met de workshop Podcast Maken worden ze zich bewust van hoe ze kunnen communiceren met consumenten en hoe er met henzelf wordt gecommuniceerd.Burgerschap-mbo-kleinkunstig-3

Welke workshop past bij de dimensie vitaal burgerschap?

Vitaal burgerschap is een belangrijke dimensie van burgerschap omdat het gaat over reflecteren op de eigen leefstijl en zorg dragen voor je eigen vitaliteit. Het is van belang om een gezonde leefwijze na te streven. Om zorg te kunnen dragen voor de eigen gezondheid is het nodig dat de student zich bewust is van zijn/haar eigen leefstijl en de gezondheidsrisico’s die daarbij komen kijken. Op basis daarvan kan de student verantwoorde keuzes maken en activiteiten ondernemen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Dit gaat niet alleen over bewegen en sporten, maar ook over aspecten als voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit.

Er zijn veel verschillende workshops die op deze dimensie aansluiten. Het hangt af van waar de nadruk op wordt gelegd. Gaat het over fysieke gezondheid, dan zijn onze dansworkshops hier geschikt voor. Gaat het over een gesprek starten over gezondheid of over bijvoorbeeld drugs, dan is een theaterworkshop als #ditbenik een mooie invulling.

Advies op maat?

Kleinkunstig denkt graag mee over welke workshops het beste aansluiten bij de dimensies die jullie met de studenten behandelen. Wil je sparren? Advies op maat? Neem contact met ons op!