Show menu

Open dag mbo!

De Open Dagen zijn een cruciaal moment van het jaar voor vele mbo’s. Hoe zorg je ervoor dat een student kiest voor jullie opleiding? Naast dat het inhoudelijk en organisatorisch allemaal in orde moet zijn, heeft het ook veel te maken met wat het ene mbo onderscheidt van het andere. Waar ligt jullie Unique Selling Point? En als je dat weet, hoe licht je dat dan tijdens een Open Dag uit? 

Kleinkunstig wordt veelal ingezet bij Open Dagen om een bepaalde sfeer, richting, vaardigheid of kunde te benadrukken. Zo organiseerden we workshops op Open Dagen bij mbo’s waar het belangrijk was om de saamhorigheid binnen de klas te benadrukken, of de aandacht voor sport en beweging, of juist de aandacht voor digitale media en -vaardigheden. 
Voorbeelden van passende workshops hierbij zijn: