Show menu

Beeldende workshops op school

19 workshops geselecteerd

Beeldende kunst workshops

In beeldende workshops onderzoeken leerlingen van het voortgezet onderwijs verschillende kunstvormen. Door het maken van kunstwerken ondervinden ze de werking van verschillende materialen en gebruiksvoorwerpen. De leerlingen ontwerpen installaties, tekeningen of sculpturen. De workshops in scholen doen beroep op de verbeelding en de vindingrijkheid van de leerlingen. Ze worden gestimuleerd om verder dan de normale, voorgekauwde kaders te kijken. Er zijn immers veel meer mogelijkheden dan het op het eerste zicht lijkt. Het voorstellingsvermogen van de leerlingen wordt door de beeldende activiteiten versterkt.

Beeldende kunst workshop 1

Workshops op school

In kunst is het maakproces enorm bepalend voor het resultaat. Uitproberen en weer opnieuw beginnen is belangrijk om tot een interessant eindresultaat te komen. Falen is de norm. Leerlingen worden geacht zich over te geven aan onverwachte wendingen en mogelijkheden van een werk terwijl ze het maken. Binnen de beeldende kunst workshop leren ze te denken in materiaal. Wat is er mogelijk met deze materie en wat brengt het mij? De workshopleiders reiken de leerlingen in deze zoektocht handige tools, technieken en ideeën aan en zo werken ze samen aan een kunstwerk. Leerlingen worden zelfredzamer. Ze leren oplossingsgericht te denken en leren dat er vaak meer dan één denkrichting is. Dat er dus ook op vragen vaak meerdere antwoorden bestaan. Workshops in beeldende kunst bieden een meervoudig perspectief aan de leerlingen. Het maakt leerlingen duidelijk dat woorden en cijfers niet genoeg zijn om uit te drukken wat we weten en wat we denken.

Kunst is overal

De workshops en workshopleiders zetten aan tot denken. Waarom is dit kunst? Wat vind je mooi? Een groot deel van het schoolcurriculum gaat over juiste antwoorden. Bij kunst staat het eigen oordeel boven de regels. De geschiedenis is gekenmerkt door beeldende kunst, het is belangrijk voor leerlingen om hun weg hierin te ontdekken. Het is daarom waardevol dat ze veel verschillende voorbeelden zien van wat er al allemaal gemaakt is. Zo wordt voor hen de drempel tot het museum kleiner. Tijdens de beeldende kunst workshops leren jongeren dat kunst niet elitair, maar overal is: in huis, op straat en dus ook in de klas.

Beeldende kunst workshop