Show menu

Muziekworkshops voor school

13 workshops geselecteerd

Muziekworkshops op school

Iedereen is muzikaal! De ene leerlingen kan weliswaar beter muziek maken dan de ander, maar ritme heeft elke leerling. Binnen onze muziekworkshops krijgt elke leerling de succeservaring van dat ze muziek kunnen maken. De workshopleiders gebruiken binnen de muziekstukken die ze instuderen met de leerlingen verschillende patronen, waardoor ze elke leerling een plek kunnen geven in het muziekstuk. Soms is vooraf al ook meer informatie bekend, bijvoorbeeld dat leerlingen motorisch minder handig zijn, dan kiezen we er soms voor om juist digitale muziek met de leerlingen te maken, zoals bij de workshop beatmaking.

Muziekworkshop

Vakoverstijgend werken met muziekworkshops op school

Muziek staat bol van wiskunde en taal. Tijden muziekworkshops op school gaan leerlingen aan de slag met het herkennen van ritmes en melodische patronen. Dit draagt vooral bij aan ruimtelijk inzicht, wat weer bijdraagt aan abstract denken. Andere mogelijkheden tot vakoverstijgend werken vanuit muziek, zijn koppelingen met taalvakken. Het schrijven van een nummer is een eerste stap, maar ook het poëtisch gebruiken van taal of het voordragen van jouw geschreven song zijn onderdelen van muziekworkshops.

Waarom is muziek belangrijk?

Muziek is een onderdeel van de identiteit van ieder mens. Het is een mogelijkheid om je uit te drukken. Het raakt je of het roept een gevoel op. Het daagt je uit en geeft troost. Het is van belang dat elke leerling de mogelijkheid heeft om te onderzoeken of muziek een manier is om zijn/haar gevoelens te uiten. Het bijzondere van muziekworkshops op school is dat je keuze hebt uit veel verschillende workshops, maar ook uit veel verschillende workshopleiders. Het geeft de kans om zoveel mogelijk een programma samen te stellen dat op maat is voor jouw leerlingen.

Muziekworkshop 1

Muziekworkshop en reguliere lessen

Muziek wordt gelukkig nog op veel scholen gegeven. Vaak worden de muziekworkshops in school dan ook ingezet om een aanvulling te zijn op de reguliere lessen. Sommige instrumenten hebben de scholen niet, zoals cajons, of soms missen ze de kennis over bepaalde softwarepakketten. We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij deze specifieke wensen. Hiervoor hebben we voorafgaand aan elke workshops een voorgesprek waarin we verwachtingen afstemmen. In veel van onze workshops gebruiken we apps die leerlingen gratis kunnen downloaden, zodat je er later ook mee door kunt gaan in je eigen les. Dat is bijvoorbeeld bij de workshop sound design het geval.