Show menu

Verrassende muziekworkshops voor school

.

Filter op

Duur workshops

Onze workshops zijn vrijwel allemaal voor alle tijdsduren beschikbaar. Uitzondering hierop zijn workshops voor 60 minuten of korter, dan is er minder keuze. Wij adviseren graag welke tijdsduur het beste aansluit bij jouw wensen. Neem contact op met jouw adviseur.

Muziek in de klas

Er is altijd veel muziek in de klas! Hoewel de ene leerling misschien beter een bepaald instrument kan bespelen dan de ander, heeft iedereen wel ritmegevoel. Binnen onze muziekworkshops krijgen alle leerlingen een succeservaring door het maken van muziek. Deze succeservaringen staan sowieso centraal bij de workshops van Kleinkunstig, zoals ook bij de beeldende kunst workshops. De workshopdocenten maken gebruik van patronen die de leerlingen instuderen. Iedere leerling krijgt een rol in het muziekstuk en samen ontstaat er een prachtig concert! Mocht het zo zijn dat deze workshops minder geschikt zijn voor jouw leerlingen wegens de motorische vaardigheden? Dan kiezen we juist voor het maken van digitale muziek, zoals bij de workshop beatmaking; helemaal geen probleem dus!

Muziekworkshop

Waarom is muziek belangrijk?

Muziek is een onderdeel van de identiteit van ieder mens. Het is een mogelijkheid om je uit te drukken. Het raakt je of het roept juist een gevoel op. Het daagt je uit en geeft troost. Het is van belang dat elke leerling de mogelijkheid heeft om te onderzoeken of muziek een manier is om gevoelens te uiten. Het bijzondere van muziekworkshops op school is dat je keuze hebt uit veel verschillende workshops, maar ook uit veel verschillende workshopdocenten. Hierdoor kan je als school zijnde een heel divers programma samenstellen dat precies op maat is voor jou leerlingen. Stimuleer hun ontwikkeling op het gebied van identiteit, het uiten van gevoelens en muzikaliteit!

Vakoverstijgend werken met muziek in de klas

Muziekworkshops zijn een stuk diverser dan je misschien denkt. Muziek staat namelijk bol van wiskunde en taal. Tijdens muziekworkshops op school gaan leerlingen aan de slag met het herkennen van ritmes en melodische patronen. Dit draagt vooral bij aan ruimtelijk inzicht, wat weer bijdraagt aan abstract denken. Andere mogelijkheden tot vakoverstijgend werken vanuit muziek zijn de mogelijke koppelingen met taalvakken. Het schrijven van een nummer is een eerste stap, zo is bieden we een workshop songwriting aan, maar als je nog iets meer naar de literatuur workshops gaat dan hebben we ook allerlei interessante workshops voor jou!

Muziekworkshop 1

Muziekworkshop ter aanvulling op reguliere lessen

Muziek wordt gelukkig op veel scholen structureel gegeven. Vaak worden de muziekworkshops op school dan ook ingezet als een aanvulling op de reguliere lessen. Sommige instrumenten hebben de scholen niet, zoals cajons, of soms missen ze de kennis over bepaalde softwarepakketten. We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij deze specifieke wensen. Hiervoor hebben we voorafgaand aan elke workshops een voorgesprek waarin we verwachtingen afstemmen. In veel van onze workshops gebruiken we apps die leerlingen gratis kunnen downloaden, zodat je er later ook mee door kunt gaan in je eigen les. Dat is bijvoorbeeld bij de workshop sound design het geval.