Workshop De Parachute - veilige dynamiek in de klas

The mind is like a parachute, it only works when it’s open. Dat is het motto van deze workshop, die tot doel heeft een veilige en prettige sfeer te creëren in de klas. Leerlingen luisteren naar elkaar en doen samen leuke theateroefeningen en -spellen. Zo leren ze elkaar al doende beter kennen. Ze krijgen begrip en respect voor elkaar. Individuele leerlingen voelen zich na afloop van de workshop beter op hun gemak en vrijer in de groep.

Opzet van de workshop

De workshop kan fysiek op school, online en hybride plaatsvinden. In het eerste deel van de workshop doen de leerlingen oefeningen waarin ze eerst op zoek gaan naar overeenkomsten: wat verbindt hen met elkaar? Vervolgens gaan ze aan de slag met leren observeren en interpreteren, bijvoorbeeld aan de hand van de oefening ‘wie denk je dat ik ben?’. Daarin doen leerlingen uitspraken over een onbekende persoon waarvan ze een foto krijgen te zien. Klopt hun eerste indruk?

In het tweede deel besteden de leerlingen aandacht aan hun ‘Grote Droom’. Ze delen met elkaar wat op nummer één staat van hun ‘bucketlist’. Samen maakt de klas een geweldige sprong met De Parachute!

Deze workshop is in samenwerking met Rijnbrink ontwikkeld.

Hygiënemaatregelen

Kleinkunstig hanteert voor het geven van de workshops op locatie een hygiëneprotocol. Deze is gemaakt op basis van de adviezen en richtlijnen van het RIVM en het protocol van de VO-raad.

Leerdoelen

 • Leerlingen leren kijken naar overeenkomsten en verschillen van elkaar te waarderen.
 • Leerlingen leren observeren, beredeneren en vooroordelen herkennen. 
 • Leerlingen leren maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken.
 • Leerlingen leren het belang van respectvol omgaan met elkaar.

Workshopkosten

Onze prijzen bestaan uit drie onderdelen:

 • De workshopprijs: hangt af van de lengte van de workshop en het aantal workshoprondes dat we organiseren.
 • De materiaalkosten: afhankelijk van de workshop die gekozen wordt.
 • De reiskosten: standaard 35 euro per workshopleider, ongeacht de locatie.

  Meer informatie aanvragen

  Wil je je inschrijven voor de cultuurdag? Ga dan naar inschrijven.cultuurdag.nl.