Workshop Schimmenspel

Schimmenspel is een eeuwenoude toneelvorm waarbij met schaduwen wordt geacteerd. Het biedt de leerlingen tal van mogelijkheden: ze kunnen geheimzinnige verhalen vertellen, schaduwen zeer groot en heel klein maken en magische illusies creëren. Tijdens de workshop Schimmenspel ontdekken ze alle mogelijkheden!

Opbouw van de workshop Schimmenspel

Na een korte introductie met inspirerende voorbeelden gaan de leerlingen in kleine groepjes aan de slag. Aan de hand van verschillende opdrachten leren de leerlingen hoe ze hun verhaal kunnen uitbeelden met schaduweffecten. Gebruikmakend van hun lichaam, licht en attributen maken ze eigen scènes. Tussendoor oefenen ze hun scènes achter het scherm, zodat ze het effect kunnen zien. In het bijzonder besteed de workshopleider aandacht aan samenwerken, want samen kun je grotere figuren uitbeelden. Uiteindelijk voeren alle leerlingen hun scènes op!

Voorbereidend lesmateriaal

Voer uw e-mailadres in en we sturen u drie lesbrieven toe.

Hygiënemaatregelen

Kleinkunstig hanteert voor het geven van de workshops op locatie een hygiëneprotocol. Deze is gemaakt op basis van de adviezen en richtlijnen van het RIVM en het protocol van de VO-raad.

Leerdoelen

  • Leerlingen leren hoe ze een emotie in fysiek spel en met schaduweffecten kunnen laten zien.
  • Ze leren verschillende speltechnieken met gebruik van licht zoals vertraging en uitvergroting.
  •  Daarnaast leren ze om met hun fysiek beeldende vormen te creëren, individueel in samenwerking.

Workshopkosten

Onze prijzen bestaan uit drie onderdelen:

  • De workshopprijs: hangt af van de lengte van de workshop en het aantal workshoprondes dat we organiseren.
  • De materiaalkosten: afhankelijk van de workshop die gekozen wordt.
  • De reiskosten: standaard 35 euro per workshopleider, ongeacht de locatie.

    Meer informatie aanvragen

    Wil je je inschrijven voor de cultuurdag? Ga dan naar inschrijven.cultuurdag.nl.