Show menu

CKV-workshops voor havo en vwo

Actief aan de slag met kunst

CKV in de havo en het vwo gaat over actief kunst (mee)maken. Het is belangrijk dat de leerlingen in aanraking komen met professionals en dat zij kunst ervaren vanuit de context die de professionals bieden. Bij Kleinkunstig is dit het startpunt voor de workshops en hierdoor kunnen onze activiteiten perfect fungeren als CKV activiteit voor de havo en het vwo.

Zijn de CKV workshops van Kleinkunstig geschikt voor havo en vwo?

Bij havo en vwo is DISCAP een eis voor CKV, hieraan voldoen de workshops van Kleinkunstig. Ze zijn dus zeer geschikt als CVK activiteit voor de havo en het vwo. Daarnaast zijn onze workshops inzetbaar voor alle niveaus en leerjaren en worden zo gegeven dat ze aansluiten op de belevingswereld en kennis van de leerlingen.CKV-Havo-Vwo-Activiteiten-1-2

Wat zou je aanraden als CKV invulling: een voorstelling of een workshop?

Onze voorstellingen en workshops passen allebei in een CKV programma. Welke invulling het beste past ligt aan de wensen van de school, het karakter van de klas en de eventuele verdere CKV invulling. Hebben de leerlingen al veel zelf gemaakt? Misschien is het dan tof om een interactieve voorstelling te bekijken. Hebben ze juist al veel kunst geconsumeerd? Laat ze dan lekker zelf aan de slag gaan met een actieve workshop!CKV-Havo-Vwo-Activiteiten

Dagproject ’t Podium Op!

Dit multi-disciplinaire dagproject is een mooie invulling voor CKV. Energieke workshopdocenten – allemaal professionals uit het kunstveld – nemen de leerlingen mee in een geweldige belevenis, waarbij ze uiteindelijk zelf op het podium hun nieuwe kunstvaardigheden presenteren!

De leerlingen starten de dag in hun zelf gekozen kunstdiscipline, de eerste workshop. Ze maken een raamwerk, waar ze hun voorstelling / presentatie over willen doen. Ze leren basisvaardigheden die hen hierbij helpen en hun persoonlijke regisseur, de workshopdocent, begeleidt hen en zorgt voor een veilige leeromgeving. Vervolgens maken de leerlingen een uitstapje naar een andere kunstdiscipline waar ze inspiratie opdoen. Dit is de tweede workshop. Ze verwerken dit vervolgens in de derde workshopronde waarbij ze weer terugkeren naar hun ‘basis’-kunstdiscipline. Er volgt een generale repetitie waar ze op het podium nog eens hun presentatie doornemen. Wanneer iedereen er klaar voor is gaan ze onder leiding van hun persoonlijke regisseur aan het eind van de dag “het podium op”!

Onderzoeken tijdens CKV met havo en vwo leerlingen

CKV stimuleert de havo en vwo leerlingen een open, onderzoekende en creatieve houding te ontwikkelen. Ze gaan niet alleen passief kunst consumeren, maar ze zijn er actief bij betrokken. Ze leren iets over kunst, dat ze vervolgens zelf actief kunnen inzetten. De workshops en voorstellingen van Kleinkunstig hebben hetzelfde uitgangspunt. Om de relevantie van kunst aan de leerlingen duidelijk te maken, plaatsen we de workshops in een maatschappelijke context. Ze leren het grotere plaatje van de workshop te zien. We kunnen bijvoorbeeld koppelingen tussen CKV en andere vakken voor de havo en het vwo leggen.