Show menu

CKV-workshops voor havo en vwo

Kennismaking met kunst tijdens CKV

CKV in de havo en het vwo gaat over actief kunst meemaken. Je komt in aanraking met professionals en ervaart kunst vanuit de professionele context die zij bieden. Het dagproject ’t Podium Op! is een zeer geschikte manier om de leerlingen actief kennis te laten maken met diverse kunstdisciplines. Tijdens deze projectdag gaan de leerlingen in één dag een eigen interdisciplinaire voorstelling maken. Ze gaan aan de slag met minimaal twee kunstdisciplines die zijn benoemd voor het nieuwe ckv, namelijk de podiumkunsten dans, muziek of theater.

CKV havo vwo workshops school

Dagproject ’t Podium Op!

Omlijst door een gave soundtrack of aansprekend thema starten de leerlingen met een gezamenlijke kick-off. Energieke workshopdocenten – allemaal professionals uit het kunstveld – nemen de leerlingen mee in een geweldige belevenis, waarbij ze uiteindelijk zelf op het podium hun nieuwe kunstvaardigheden presenteren!

De leerlingen starten de dag in hun zelf gekozen kunstdiscipline. Ze maken een raamwerk, waar ze hun voorstelling / presentatie over willen doen. Ze leren basisvaardigheden die hen hierbij helpen en hun persoonlijke regisseur begeleidt hen en zorgt voor een veilige leeromgeving. Vervolgens maken de leerlingen een uitstapje naar een andere kunstdiscipline waar ze inspiratie opdoen. Ze verwerken dit in de derde workshopronde waarbij ze weer terugkeren naar hun ‘basis’-kunstdiscipline. Er volgt een generale repetitie waar ze op het podium nog eens hun presentatie doornemen. Is iedereen er klaar voor?! Onder leiding van hun persoonlijke regisseur gaan ze aan het eind van de dag “het podium op”!

Onderzoeken tijdens CKV met havo en vwo leerlingen

Binnen CKV wordt gestimuleerd dat de havo en vwo leerlingen een open, onderzoekende en creatieve houding ontwikkelen. Ze gaan niet alleen passief kunst consumeren, maar ze zijn er actief bij betrokken. Ze leren iets over kunst, dat ze vervolgens zelf actief kunnen inzetten. Om deze relevantie van kunst aan de leerlingen duidelijk te maken, plaatsen we de workshops in een maatschappelijke context. Ze leren het grotere plaatje van de workshop te zien. We kunnen bijvoorbeeld koppelingen tussen CKV en andere vakken voor de havo en het vwo leggen, denk aan de workshop robotische origami (natuurkunde/technasium) of de workshop Social Design (maatschappijleer).

Tijdens het dagproject ’t Podium Op! zijn leerlingen ook volop aan het onderzoeken. Hoe zit de opbouw van een voorstelling in elkaar? Wat zijn benodigde vaardigheden? Tevens raakt deze projectdag ook het reflectievermogen van de leerling. Wat vind ik belangrijk om naar voren te laten komen in mijn voorstelling? Het presenteren is natuurlijk de kern van deze projectdag. Elke leerling heeft aan het eind van de dag een ervaring van onschatbare waarde! Ze hebben ervaren wat het betekent om in de spotlight te staan!