Show menu

Het Nieuwe CKV

Het examenprogramma van het nieuwe ckv bestaat uit de vier domeinen verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. De workshops van Kleinkunstig worden veel gebruikt om CKV als examenonderdeel af te ronden, daarom zijn ze erop gemaakt om binnen deze domeinen (en de bijbehorende dimensies) te passen. Wat houden de domeinen in? En hoe kan Kleinkunstig je helpen met het invullen van de domeinen?

Heeft Kleinkunstig activiteiten voor elk domein van CKV?

Yes! Kleinkunstig heeft voor alle vier de CKV domeinen (verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden) activiteiten in haar aanbod. Denk aan bijvoorbeeld het dagproject ’t Podium Op! voor verdiepen of de workshop Pinhole Fotografie voor verbreden. Geef aan je contactpersoon aan vanuit welk domein je iets wilt organiseren en dan helpen wij je graag verder. Nieuwe-ckv-workshops

Is er één activiteit waarbij je alle domeinen in een keer afvinkt bij Kleinkunstig?

Nee, er is niet één workshop die alle vier de domeinen in één keer behandeld. Bij CKV staat ontdekken, onderzoeken en reflecteren centraal. En hier is tijd voor nodig. In één keer alles afhandelen is dan ook zonde. Wel kan je meerdere domeinen combineren in een cultuurdag gevuld met uiteenlopende workshops en dagprojecten. Al blijft het belangrijk om de leerlingen ook reflectietijd te geven en de nieuwe indrukken te laten bezinken. Het verspreiden over een week of twee dagen is wat dat betreft zeker aan te raden. Nieuwe-ckv-workshops-1

Verkennen

In het domein verkennen gaat het om de verschillende ervaringen die de leerling al met kunst heeft en hoe deze ervaringen de leerling heeft gevormd. Aan de hand van verschillende vragen wordt deze ervaring verkend en kan de leerling dit uiteindelijk ook vastleggen. Daarnaast is het in dit domein ook belangrijk hoe deze ervaringen zich verhouden tot die van de klasgenoten.

Hoe kan Kleinkunstig hierbij helpen?

Een leuke manier om leerlingen enerzijds reflectief bezig te laten zijn en anderzijds spiegelend aan hun klasgenoten is om een live magazine te maken. In één dag gaan de leerlingen in verschillende redacties (beeld, tekst en fotografie) een magazine maken. Dit kan geheel in het thema van ckv zijn. De leerlingen nemen dan interviews af bij elkaar en maken hier foto’s of illustraties bij. Het resultaat is een gezamenlijk gemaakt magazine dat inzicht geeft in de eigen kunstervaring in vergelijking met elkaar!

Verbreden

In dit domein worden leerlingen uitgedaagd om buiten hun comfortzone kunst te gaan ontdekken. Ze leren zich open te stellen voor andere kunstdisciplines en -vormen. De leerlingen moeten voor hun examenprogramma ook een minimaal aantal kunstdisciplines verkennen, bijvoorbeeld door ckv workshops te volgen. Voor havo leerlingen zijn dit er 3, voor vwo leerlingen 4.

Hoe kan Kleinkunstig hierbij helpen?

Kleinkunstig wil leerlingen graag in een veilige omgeving kennis laten maken met nieuwe technieken, ambachten en vaardigheden. Zo nemen we ze mee in kunstvormen als Capoeira, maar ook de nieuwste digitale technieken. We helpen ze over de drempel in een veilige omgeving. Ze worden begeleid door een professionele workshopdocent die expert is in zijn kunstdiscipline, maar ook didactisch vaardig is. Door een bijzondere cultuurdag te organiseren kan je de kennis van de leerlingen over kunst en cultuur verbreden in één dag.

Verdiepen

In dit onderdeel onderzoeken de leerlingen een artistiek creatief project. Een ckv opdracht in dit domein kan gaan om het onderzoeken van bijvoorbeeld een voorstelling, een organisatie (zoals een filmproductie) of een subsidie aanvraag.

Hoe kan Kleinkunstig hierbij helpen?

Een verdiepende onderzoekende opdracht kan vorm krijgen in een Masterclass waarbij een workshop naar keuze 180 minuten duurt en technieken uitgediept worden. Of door middel van een dagproject zoals Het Podium Op. In deze laatste mogelijkheid gaat de leerling in een dag een interdisciplinaire voorstelling maken die op dezelfde dag wordt gepresenteerd.

Verbinden

Dit domein komt eigenlijk bij alle domeinen terug, het gaat namelijk om reflecteren. Dit is een doorlopend proces en enorm belangrijk binnen ckv.

Hoe kan Kleinkunstig hierbij helpen?

Kleinkunstig kan door middel van bijvoorbeeld een cultureel zelfportret helpen met reflecteren op wat de leerling heeft ondernomen. Onder leiding van een kundige workshopdocent gaan leerlingen bij zichzelf te rade wat kunst voor hen betekent en wat zij aan ervaringen hebben opgedaan. Ze verwerken dit in een kunstwerk en leren dus tegelijkertijd ook nog nieuwe creatieve vaardigheden.

Een interessant link naar meer informatie over het Nieuwe ckv vind je op Kernvakckv.nl.
(bron: slo)