Show menu

Het Nieuwe CKV

Het examenprogramma van het nieuwe ckv bestaat uit de vier domeinen verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Een korte uitleg over de verschillende domeinen en hoe Kleinkunstig hier invulling aan geeft met diverse ckv activiteiten op school vind je hier. Voor informatie over de dimensies van het Nieuwe CKV kan je ook op onze website terecht.

Verkennen

In het domein verkennen gaat het om de verschillende ervaringen die de leerling al met kunst heeft en hoe dat de leerling heeft gevormd. Aan de hand van verschillende vragen wordt deze ervaring verkend en kan de leerling dit uiteindelijk ook vastleggen. Daarnaast is het in dit domein ook belangrijk hoe deze ervaringen en opvatten zich verhoudt tot klasgenoten.

Hoe kan Kleinkunstig hierbij helpen?

Een leuke manier om leerlingen enerzijds reflectief bezig te laten zijn en anderzijds spiegelend aan hun klasgenoten is om een live magazine te maken. In één dag gaan de leerlingen in verschillende redacties (beeld, tekst en fotografie) een magazine maken. Dit kan geheel in het thema van ckv zijn door interviews af te nemen bij elkaar, foto’s te maken of een gave illustratie over dat ene concert. Het resultaat is een gezamenlijk gemaakt magazine dat inzicht geeft in de eigen kunstervaring in vergelijking met elkaar!

Verbreden

In dit domein worden leerlingen uitgedaagd om buiten hun comfortzone kunst te gaan ontdekken. Ze leren zich open te stellen voor andere kunstdisciplines. De leerlingen moeten voor hun examenprogramma ook een minimaal aantal kunstdisciplines verkennen, bijvoorbeeld door ckv workshops te volgen. Voor havo leerlingen zijn dit er 3, voor vwo leerlingen 4.

Hoe kan Kleinkunstig hierbij helpen?

Kleinkunstig wil leerlingen graag in een veilige omgeving kennis laten maken met nieuwe technieken, ambachten en vaardigheden. Zo nemen we ze mee in kunstvormen als Capoeira, maar ook de nieuwste digitale technieken als in de workshop Hololens. We helpen ze over de drempel in een veilige omgeving. Ze worden begeleid door een professionele workshopdocent die expert is in zijn kunstdiscipline, maar ook didactisch vaardig is.

Het nieuwe ckv capoeira workshop

Verdiepen

Dit onderdeel laat de leerlingen een artistiek creatief project onderzoeken. Een ckv opdracht in dit domein kan gaan om bijvoorbeeld een voorstelling, een organisatie (zoals een filmproductie) of een subsidie aanvraag onderzoeken.

Hoe kan Kleinkunstig hierbij helpen?

Een verdiepende onderzoekende opdracht kan vorm krijgen in een Masterclass waarbij een workshop naar keuze >120 minuten duurt en technieken uitgediept kunnen worden, of door middel van een Projectdag als Het Podium Op. In deze laatste mogelijkheid gaat de leerling in een dag een interdisciplinaire voorstelling maken die op dezelfde dag wordt gepresenteerd.

Verbinden

Dit domein komt eigenlijk bij alle domeinen terug, het gaat namelijk om reflecteren. Dit is een doorlopend proces.

Hoe kan Kleinkunstig hierbij helpen?

Kleinkunstig kan door middel van bijvoorbeeld een cultureel zelfportret helpen met reflecteren op wat je als leerling hebt ondernomen. Onder leiding van een kundige workshopdocent gaan leerlingen bij zichzelf te rade wat kunst voor hen betekent en wat zij aan ervaringen hebben opgedaan. Ze verwerken dit in een kunstwerk en leren dus tegelijkertijd ook nog nieuwe creatieve vaardigheden.

Een interessant link naar meer informatie over het Nieuwe CKV vind je hier.
(bron: slo)