Show menu

Het CKV kunstdossier

Het kunstdossier is een van de belangrijkste onderdelen van CKV voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Het is het dossier dat meegaat tot aan het examen. Veelal wordt het in de onderbouw ingezet als reflectie- en ontwikkelingsdossier. In de bovenbouw verschuift de nadruk op de eindtermen.

Het Cultureel Zelfportet

Een onmisbaar onderdeel van het kunstdossier is het cultureel zelfportret (CZP). Hierin maken de leerlingen een portret van zichzelf in relatie tot cultuur. Wat doe jij aan cultuur? Wat vind je van cultuur? Hoe verhoud je omgeving zich tot cultuur? Het zijn een aantal vragen die je aan de orde kan laten komen in het CZP. In de bovenbouw kijken leerlingen hierop terug en zien ze hun ontwikkeling.

Voor het cultureel zelfportret zijn een aantal workshops in het bijzonder interessant. Je kan deze workshops voor CKV op deze pagina vinden.

Kunstdossier CKV school workshop

Kunstdossier nieuwe stijl

Het kunstdossier hoeft niet op een vaste manier te worden opgebouwd. Je kan je leerlingen juist stimuleren om op zoek te gaan naar nieuwe manieren van verslaglegging. Om ze op gang te helpen hebben we een aantal workshops geselecteerd die hiervoor interessant zijn.

Workshop Vloggen
Wie zegt dat een kunstdossier of ckv verslag perse in geschreven woord moet zijn? Het is voor leerlingen erg interessant om van de activiteiten Vlogs te maken waarin ze reflecteren op de activiteiten. Een goede vlog maken lijkt makkelijk, maar er komen nog wel een aantal fijne kneepjes van het vak bij kijken en dat leren ze onder andere in deze workshop.

Projectdag Magazine Maken
Iets waar je misschien niet meteen aan denkt is een eigen glossy maken als dossier. Een magazine bestaat onder andere uit een illustratie- en tekstgedeelte. Tijdens deze projectdag hebben de leerlingen de opdracht om een gezamenlijk tijdschrift voor ckv te maken, waarin iedereen een bijdrage levert. En in dit geval dus reflecteert op bijvoorbeeld een ckv dag of ckv activiteiten. Leerlingen worden uitgedaagd en geïnspireerd om zelf ook hun dossier in een tijdschrift vast te leggen.

Workshop Handlettering

Handlettering is hip en een leuke manier om een verwerkingsopdracht uit te werken. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een aantal woorden gebruiken om terug te kijken op de activiteiten, of het kan onderdeel zijn van het cultureel zelfportret. Op welke manier je het ook wil toepassen, tijdens deze ckv workshop leren de leerlingen de basisbeginselen van Handlettering en typografie.