Show menu

Het CKV kunstdossier

Het kunstdossier is een van de belangrijkste onderdelen van CKV voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Het is het dossier dat meegaat tot aan het examen. Veelal wordt het in de onderbouw ingezet als reflectie- en ontwikkelingsdossier. In de bovenbouw verschuift de nadruk op de eindtermen.

Kunnen de leerlingen tijdens een workshop het CKV kunstdossier maken?

Sommige workshops van Kleinkunstig zijn geschikt voor verslaggeving en dus voor het maken van het kunstdossier van CKV. De inhoud moeten de leerlingen dan natuurlijk wel al hebben, gezien in de workshops gefocust wordt op de vorm van het dossier. Let wel op: deze workshops duren over het algemeen 90 minuten, waardoor de kans klein is dat het hele kunstdossier volledig af is aan het einde. De workshops zijn zo ingericht dat ze naderhand het zelf kunnen afmaken. Kunstdossier-ckv-workshop-1

Het Cultureel Zelfportet

Een onmisbaar onderdeel van het kunstdossier is het cultureel zelfportret (CZP). Hierin maken de leerlingen een portret van zichzelf in relatie tot cultuur. Wat doe jij aan cultuur? Wat vind je van cultuur? Hoe verhoudt je omgeving zich tot cultuur? Het zijn een aantal vragen die je aan de orde kan laten komen in het CZP. In de bovenbouw kijken leerlingen hierop terug en zien ze hun ontwikkeling.

Kunstdossier nieuwe stijl

Het kunstdossier hoeft niet op een vaste manier te worden opgebouwd. Je kan je leerlingen juist stimuleren om op zoek te gaan naar nieuwe manieren van verslaglegging. Op deze manier is het minder saai en juist een kunstvorm op zichzelf!

Welke workshops zijn geschikt voor het maken van een CKV kunstdossier?

Het maken van een kunstdossier komt neer op een creatieve vorm van verslaglegging. Hiervoor biedt Kleinkunstig onder andere de volgende 3 workshops aan: Workshop Vloggen, dagproject Magazine Maken en Workshop Handlettering. Kunstdossier-ckv-workshop

Hoe motiveer ik mijn leerlingen voor het maken van een goed CKV kunstdossier?

Onze ervaring leert dat leerlingen gemotiveerder zijn wanneer je hen een keuze mogelijkheid geeft. Laat ze dus kiezen in welke vorm ze het dossier willen maken: een geschreven verslag, een vlog, of een podcast. Organiseer samen met ons een cultuurdag waarbij ze aan meerdere vormen kunnen proeven. Meer motivatie én originelere kunstdossiers gegarandeerd!