Show menu

CKV Afronden

CKV komt tot leven met de creatieve vonken van Kleinkunstig

Kleinkunstig biedt een breed scala aan voorstellingen en workshops die aansluiten bij de vier kerndomeinen van CKV: verkennen, verbreden, verdiepen, en verbinden.  Deze domeinen dienen als basis voor de ontwikkeling van culturele competenties waarbij ontdekken, onderzoeken en reflecteren centraal staan. De activiteiten van Kleinkunstig bieden de mogelijkheid om CKV als examenonderdeel af te ronden. Lees hieronder aan de hand van de vier domeinen hoe Kleinkunstig middels een Cultuurdag een school hierbij kan helpen. Én, doe inspiratie op aan de hand van een praktijkvoorbeeld waar workshops en voorstellingen een school uit de brand hielpen toen een CKV-docent langdurig ziek werd. 

Kunstdisciplines-ckv

Verkennen: Ontdekking en Reflectie

In het domein ‘Verkennen’ moedigen we leerlingen aan om te proeven aan verschillende kunstdisciplines. Kleinkunstig biedt 7 verschillende kunstdisciplines en een Cultuurdag leent zich er perfect voor om leerlingen twee, drie, of zelfs vier verschillende workshops in verschillende disciplines te volgen. Bijvoorbeeld binnen Beeldende Kunst, Muziek, Dans of Theater.  De interdisciplinaire dansvoorstelling ‘Een Romeo en Julia‘ of het cabareteske en bespiegelende programma ‘Het is geen wedstrijd‘ zijn zeer geschikt om leerlingen uit Klas 3 of 4 een kunstactiviteit te laten ervaren binnen de disciplines Dans of Muziek. Vervolgens stimuleren we leerlingen te reflecteren op deze ervaringen door verwerkende kunstworkshops zoals het maken van een Podcast, Vlog of Illustratie.

Verbreden: Uitbreiding van Kunstzinnige Horizons

Dit domein daagt leerlingen uit om buiten hun comfortzone te treden en nieuwe kunstdisciplines te ontdekken. Kleinkunstig ondersteunt dit met een divers aanbod aan workshops die zowel nieuwe technieken als oude ambachten introduceren; Capoeira, Filmen met AI en Augmented Reality zijn daar voorbeelden van. Of, de bestaande kennis van Fotografie uit te breiden met Pinhole Fotografie of Superimpose Fotografie. Zo wordt de kennis van leerlingen verbreed in een veilige en begeleide omgeving.

Verdiepen: Artistiek en Creatief Onderzoek

Leerlingen duiken dieper in een kunstdiscipline of project, zoals het maken van een interdisciplinaire voorstelling met ons dagproject ‘Het Podium Op‘. Deze verdiepende activiteiten zijn ontworpen om leerlingen intensief te laten onderzoeken en technieken uit te diepen, wat resulteert in een rijke, educatieve ervaring.

Podium Op-1

Verbinden: Reflectie en Betekenisgeving

Reflectie speelt een centrale rol in het CKV curriculum en is verweven in alle domeinen. De workshops van Kleinkunstig bieden ruimte voor deze reflectie, waarbij leerlingen onder begeleiding nadenken over hun kunstbeleving en dit verwerken in een creatief eindproduct. Wat dacht je van een gave workshop Spoken Word, Rap of een #dit-vind-ik-podcast

Een Inspirerend voorbeeld uit de praktijk

Een school stond voor de uitdaging om CKV af te ronden met examenkandidaten, ondanks de afwezigheid van hun CKV-docent door langdurige ziekte. Kleinkunstig ontwikkelde een tweedaags programma dat de vier CKV domeinen omvatte door middel van inspirerende workshops en voorstellingen.

Dag 1: Ervaring, Expressie en reflectie
De kick-off werd verzorgd door de voorstelling “Het Is Geen Wedstrijd” van muzikaal theaterduo Piepschuim. Deze voorstelling diende als inspiratiebron voor de daaropvolgende workshops. Leerlingen kozen via ons online inschrijfsysteem een workshop die hen in staat stelde hun reflecties op de voorstelling om te zetten in creatieve uitingen, resulterend in een tastbaar eindproduct voor hun kunstdossier.

Dag 2: Vrijheid en Respect
Op de tweede dag lag de focus op de thema’s ‘Vrijheid en Respect‘. Leerlingen verdiepten zich in twee verschillende kunstdisciplines door workshops te volgen, waarbij ze nieuwe vaardigheden aanleerden en werkten aan een eindproduct voor hun kunstdossier. Deze aanpak stimuleerde niet alleen hun creatieve ontwikkeling maar ook hun vermogen om kritisch na te denken over belangrijke maatschappelijke thema’s.

Ook hulp of inspiratie nodig? 

Kleinkunstig staat klaar om scholen te ondersteunen bij het verrijken en succesvol afronden van het CKV-curriculum. Wil jij dat er iemand met je meedenkt over hoe Kleinkunstig voor jullie school CKV behapbaar, toegankelijk en inhoudelijk sterk(er) maakt? Neem vooral contact op met jouw contactpersoon.