Show menu

Literatuurworkshops op school

In de literatuurworkshops voor scholen schrijven leerlingen hun eigen teksten onder begeleiding van een professional uit het veld. Er wordt een breed palet aan schrijfvormen aangeboden. We dagen de leerlingen uit om hun stem te vinden op papier. Ze schrijven een eigen column, bedenken een zine of maken een voordracht. Tijdens de workshops bekwamen de leerlingen zich in taalvaardigheid en schrijfwijzen, maar daarnaast leren ze ook dat woorden ertoe doen. Samen met de workshopleider kijken ze nauwgezet naar hun woordkeuzes en hebben ze het over de betekenis van wat ze schrijven. Door korte opdrachten komen de leerlingen in aanraking met literatuur en ontdekken het plezier dat schrijven met zich mee kan brengen.

Literatuurworkshops op school

In de workshops op school scheppen de leerlingen een nieuwe wereld, ze verzinnen een plot of communiceren hun mening via een tekst. Ze leren wat stijlfiguren en andere vormelijke toevoegingen betekenen voor een tekst. En als ze er niet uitkomen, dan helpt de workshopleider de leerlingen. Ze krijgen handige tips en tricks aangereikt waarmee ze hun tekst sterker, bondiger of sappiger maken. Ze leren dat schrijven eigenlijk schrappen is. Tijdens de workshops zoeken leerlingen op een artistieke manier naar de krachtigste en mooiste zinnen en focussen op de opbouw van de tekst.

Literatuurworkshop 1

Het oog van de schrijver

De leerlingen drukken zichzelf in woorden uit. Adolescenten staan ten midden van veranderingen en hebben vaak te maken met wisselende emoties. Door te schrijven kunnen ze hiervoor een uitlaatklep vinden. Door samen met een professionele schrijver tijdens de literatuurworkshops op zoek te gaan naar deze uitlaatklep worden leerlingen aangespoord om reflectief naar de wereld te kijken. Via het schrijven registreren en benoemen ze de dingen om hen heen. De schrijfworkshops sporen leerlingen aan om alles kritisch en overschouwend te onderzoeken. En de poëzie van de dingen onder ogen te zien. Ook bieden we vernieuwende manieren van literatuur, zoals Spoken Word. Deze schrijfvorm toont aan dat literatuur ook ritmisch en snel is. In deze workshop zoekt de workshopleiders samen met de leerlingen naar de toekomst van de literatuur. Bestaat het boek over vijftig jaar nog? En wat met de poëzie?

De activiteiten zetten aan tot lezen

Door zelf te schrijven worden leerlingen vanuit zichzelf nieuwsgierig naar bestaande literatuur. Er is in de geschiedenis al zo veel geschreven! Ze worden warm gemaakt om te gaan lezen, om te onderzoeken wat er al allemaal bestaat. De workshopleiders reiken verhalen en gedichten van diverse schrijvers aan, maar leerlingen vinden zelf ook sneller de weg naar de boekwinkel of de bibliotheek.

Literatuurworkshop