Show menu

Workshops voor vmbo

Workshop activiteit school vmbo vwo

Workshops op school voor elk niveau

Kleinkunstig staat voor dat elke leerling kunstonderwijs moet volgen. Elk kind hoort de mogelijkheid te hebben zich creatief te ontwikkelen. Wij kunnen dan ook alle workshops op elk niveau geven. Wil je workshops voor het vmbo organiseren? Dan passen wij de opzet van de workshop aan jouw leerlingen aan. Onze ontwikkelaars en workshopdocenten (meer dan 250!) zijn hier continu mee bezig. Wil je bijvoorbeeld een groep vmbo basis/kader leerlingen laten ervaren hoe het is om op het podium te staan? Wij selecteren samen met jou de workshops die hiervoor geschikt zijn en kiezen de workshopdocenten die dit ook succesvol kunnen!

Workshops op maat voor vmbo

Het belangrijkste element in het aanpassen van de workshops is het gesprek dat wij voeren met jou; de leerkracht. Jij kent je leerlingen het beste, jij weet als geen ander wat wel en niet werkt bij je leerlingen. We horen dit dus heel graag! Op basis van het gesprek en onze ervaringen gaan we samen een programma samenstellen en workshopdocenten zoeken. Je zal niet de eerste leerkracht zijn die workshops voor vmbo basis wilt organiseren waarbij leerlingen met taal bezig gaan. Dat lijkt in eerste instantie een lastig gegeven, echter niets is minder waar. Als leerlingen bezig gaan met de workshop Handlettering, zijn ze ook bezig met taal. Of wellicht past het maken van een eigen nummer in de workshop Rap of de workshop Songwriting wel bij ze.

Deze aanpassingen gelden overigens niet alleen voor workshops voor het vmbo, ook voor een hoger niveau moet de opzet worden aangepast. Soms plaatsen we een workshop dan meer in een maatschappelijke context. We dagen leerlingen uit om in bijvoorbeeld de workshop Spoken Word een grotere diepgang te krijgen door op een poëtische manier maatschappijkritiek te leveren.

Lengte van workshops

Een ander belangrijk ingrediënt voor een succesvolle workshop is de lengte. Niet elke leerling heeft een lange spanningsboog. Alle workshops voor scholen kunnen vanaf 75 minuten worden gegeven. Veel workshops kunnen ook 50 of 60 minuten duren, maar dat moet vooraf afgestemd worden. Het is niet gezegd dat je op het vmbo geen workshop van bijvoorbeeld 180 minuten kan geven. De opbouw moet daarop worden afgestemd en tussendoor moeten de nodige pauzes worden ingepland. Een aantal van de workshops voor school die kort kunnen duren zijn de workshop 3D Printer Pen Tekenenworkshop Free Running, workshop Streetdance, workshop Streetbeats en de workshop Grime.

Fysieke workshops voor vmbo

Een ander criterium voor het selecteren van workshops voor het vmbo is de mate waarin leerlingen fysiek aan de slag gaan. Een Cultuurdag of workshopprogramma is het mooist als er de nodige afwisseling in zit. Elke leerling wil je aanspreken, maar je wilt ze ook veel verschillende ervaringen geven. Het mooie is dat je met de mate van activering ook verschillende niveau’s goed kan aanspreken. Een gemengd programma van de workshop Slagwerk en de workshop Hiphopdance met daar tegenover de workshop Etsen en de workshop Cartoontekenen zorgt voor een dag waarbij leerlingen zowel snel actief aan de slag gaan, maar ook rust vinden in een individueel project.